Living2020, Boligventilationsløsninger,
der overholder DS428

Herunder kan du få et overblik over vores løsningsforslag

Ventilationsløsning

Brandsikringsløsning 

Link til beskrivelse

Central ventilation

VEX-aggregat i underetage eller på loft

Spjældsikret EBV2020_CS1
Røgventilteret Anlæg på tag eller loft EBV2020_CR1
Anlæg i kælder EBV2020_CR2 

Decentral ventilation

Et decentralt VEX-aggregat
i hver lejlighed

Særskilte afkastkanaler til fælles afkast Eget indtag EDV2020-DA1
Røgventileret, fælles afkast Eget indtag EDV2020_DR1
Fælles indtag EDV2020_DR2
Spjældsikret,
fælles afkast
Eget indtag EDV2020_DS1
Fælles indtag, 2 hjælpeventilatorer
EDV2020_DS2
Eget indtag, 1 hjælpeventilator EDV2020_DS3