Behovsstyring er vejen til besparelser på energiforbruget til ventilationsanlægget

I mange bygningstyper bliver lokalerne anvendt i forskelligt omfang i løbet af dagen. På skolen står lærerværelset næsten tomt, når der er undervisning, mens der er stor belastning midt på dagen. Omvendt er det med klasselokalerne, hvor belastningen er høj, når der er undervisning, og lav når eleverne har pause eller er ude i et faglokale. 

I kontorbygningen er en del af personalet ofte enten til møder, på kursus, har fri eller er syge. Der kan f.eks. være mødelokaler, der ikke benyttes helt tiden, så behovet for ventilation kan variere meget.

Erfaringer og undersøgelser af skoler og kontorer viser, at den gennemsnitlige luftmængde der er behov for, normalt kun er omkring 50-60% af den dimensionerede luftmængde.

I driftstiden benyttes lokalerne kun i ca. 60% af tiden og i de perioder, hvor de benyttes, er der kun 75% belastning.

Det bekræfter med al tydelighed behovet for styring af ventilationen for at undgå unødigt energispild.

Sammenligning af styringsprincipper

Nedenstående graf viser energiforbruget for hver enkel styringsprincip.

Ved aDCV, Adaptive Demand Controlled Pressure Regulation, er trykket i kanalen, i modsætning til andre styringsprincipper, adaptivt. Luftmængden reguleres op og ned efter behovet i bygningen, og ved behov for lav luftmængde reduceres trykket samtidigt - hvilket sparer ekstra energi.

aDCV er dermed en videreudvikling af princippet DCV.

Comparison of all principles