EDV2020-DS3

Løsningen

  • Decentrale VEX-anlæg med indbygget Brandsikringsautomatik
  • VEX40T motionerer (månedligt), styrer og overvåger brand- og røgspjæld i lejligheden
  • Spjældsikret løsning, røgspjæld på afkast fra hver lejlighed
  • Fælles afkastkanal fra alle decentrale anlæg
  • Hjælpeventilator på fælles afkastkanal (her vist som DTV), der trykstyres med en MAC12
  • Hjælpeventilatoren er ikke en del af brandsikringen
  • Hjælpeventilatorens energiforbrug skal fordeles og indregnes i SEL-værdien for hvert enkelt anlæg
  • Separat udeluftindtag i facaden
  • EXHAUSTO anbefaler tryksvigtsikring på hjælpeventilatoren. MAC12 kan anvendes hertil
  • Krav om uhindret adgang for kontrol af spjæld, fx med serviceadgang fra trappeopgang anbefales

Funktion under daglig drift

Hvert anlæg ”passer” sig selv og sørger for den nødvendige ventilation, godt hjulpet af den trykstyrede fælles afkast ventilator der sikrer et vist undertryk i fælles kanalen

Funktion under brand

Ved brand i en lejlighed stiger temperaturen i afkastluften og når temperaturen overstiger 72°C, udløser termostat i røgspjældet.

Termostaten lukker røgspjældet og giver besked til automatikken, der stopper anlægget.

Branden i denne lejlighed er ”spærret” inde og vil således ikke påvirke ventilationen i de andre lejligheder, hvor anlæggene kører uændret videre.
 

Mere information?

Få et overblik over systemløsning EDV2020-DS3 i videoen herunder.

Du er også velkommen til at kontakte os for at rekvirere en uddybende systembeskrivelse.

Få et hurtigt overblik over systembeskrivelse EDV2020-DS3