EBV2020-CR2

Løsningen

  • VEX-aggregat type VEX300T (top) placeret i kælder aht. taglejligheder/-terrasser
  • Røgventileret system med certificeret og godkendt røgventilator – RV
  • RV tilsluttet på ”toppen” af tilluft- og fraluftkanaler
  • Udeluft og afkast via facade eller ført over tag
  • Temperatursensor/-termostat (72°C) i til- og fraluftkanaler i alle lejligheder
  • Trykstyret VAV-system grund-/forceret på emhætten
  • Brand- og røgspjæld (BRS) rundt om VEX
  • Røgkontrolspjæld (RKS) for åbning ved røgevakuering via Røgventilator (RV)
  • Brandsikringsautomatik (EFG)
  • Kanalsystem og alle armaturer/spjæld med røggasmodstand skal være af stålplade
Funktion under daglig drift

Ved brand i en lejlighed stiger temperaturen i afkastluften. Når temperaturen overstiger 72°C udløser brandtermostaten og den eller temperatursensoren giver signal til EFG. Ved fuldt dækkende ABA-anlæg, aktiverer dette brandautomatikken og BT72/temperatursensorer i lejlighederne kan udelades.

Funktion under brand

Brand- og røgspjældene BRS ved VEX’en lukker.

Røgkontrolspjældene RKS åbner, røgventilatoren RV starter og etablerer undertryk i både til- og fraluft kanalsystemet. Undertrykket i kanalsystemet ved øverste afgrening til beboelsen, må maks. være 100 Pa, af hensyn til muligheden for at åbne døre i boligen. 

RV trykstyres efter de 100 Pa, således at der hele tiden røgevakueres maksimalt, hvilket påvirkes meget af bygningslækage igennem klimaskærmen og om der springer vinduer under branden.

Mere information?

Få et overblik over EBV2020-CR2 i videon herunder.

Du er også velkommen til at kontakte os for at rekvirere en uddybende systembeskrivelse.

Få et hurtigt overblik over systembeskrivelse EBV2020-CR2