Ventilation er nøglen til et godt indeklima

Lovgivningen stiller høje krav til ventilationen. Balance mellem tilluft og fraluft samt effektiv varmegenvinding er medvirkende til at opnå godt indeklima uden at gå på kompromis med energirammen.

Vores ventilationsløsninger er designet som decentral eller central boligventilation. I de senere år er decentral boligventilation blevet udbredt, hvilket bl.a. skyldes brandnormen DS428 og dens skærpede krav til ventilationsløsningen.

Decentralt boligventilation er kendetegnet ved et ventilationsaggregat pr. bolig. Centralt boligventilation er kendetegnet ved et fælles ventilationsaggregat, som ventilerer flere boliger. 

Der er fordele og barrierer ved såvel decentral som central boligventilation, så du bør overvejer følgende ift. netop dit projekt.

Decentral ventilation

Fordele

 • Billigst ved små anlæg (få boliger)
 • Bruger indflydelse (VAV) = tilfredshed
 • Decentral betaling af el
 • Lavere energiforbrug (SFP), men øget strømforbrug til automatik
 • Ikke behov for VEX på tag eller i teknikrum

Barrierer

 • Service er dyrere og mere besværlig
 • Løsningen optager beboelsesareal
 • Af-isning og varmeflade i bolig
 • Dyr/vanskelig overvågning
 • Støj fra anlægget
 • Afkast over tag

Central ventilation

Fordele

 • Billigst ved større anlæg
 • Enkel service, både mandetimer og materialer
 • Ingen behov for brugerbetjening
 • Nem overvågning
 • Central betaling for el
 • Kendt teknologi

Barrierer

 • Kræver ventilationsrum
 • ”Større” energiforbrug
 • VEX på taget, taghus – pris
 • Individuel VAV er dyrere
 • Samme temperatur til alle
 • Røgventilation
   

EXHAUSTO LIVING systemløsninger

Valg af systemløsning

EXHAUSTOs løsningsforslag er eksempler, der er udarbejdet, så de overholder gældende lovgivning. Det skal understreges, at det er den projekterendes ansvar, at den valgte løsning overholder gældende lovgivning.

EXHAUSTOs Living systemløsninger inddeles i to hovedgrupper:

 • EDV04 (EXHAUSTO Decentral Boligventilation)
 • EBV04 (EXHAUSTO Central Boligventilation).

Hver løsning består af en funktionsbeskrivelse og en oversigt over de ventilations- og brandsikringsprodukter, der indgår i løsningen.