EDV2020-DR2

Løsningen

  • Decentrale VEX-anlæg
  • Fælles indtags- og afkastkanal for alle decentrale anlæg
  • Fælles brandsikringsautomatik EFG der styrer og overvåger røgventilator samt BT72 i kanalsystem ind/ud af alle lejligheder
  • Røgventileret løsning med certificeret røgventilator (her vist som SEF) der trykstyres af EFG
  • Krav om tryksvigtsikring, stopper alle anlæg ved manglende undertryk
  • Røgventilatorens energiforbrug skal fordeles og indregnes i SEL-værdien for hvert enkelt anlæg
Funktion under daglig drift

Hvert anlæg ”passer” sig selv og sørger for den nødvendige ventilation, godt hjulpet af den trykstyrede fælles røgventilator der sikrer undertryk i den fælles afkastkanal på 50 Pa. De decentrale anlæg ”henter” selv luften i den fælles udeluftkanal.

Løsningen tager udgangspunkt i at alle anlæg altid er i drift.

Funktion under brand

Ved brand i en lejlighed forsætter ventilationen uændret indtil BT72 i lejlighedens kanaler registrerer en temperatur over 72°C.

Herefter overstyrer EFG til branddrift, lukker røgspjæld i udeluftindtag, åbner røgkontrolspjæld imellem udeindtag og afkastkanal samt øger undertrykket i kanalsystemet til 100 Pa.

Samtidig gives der advarsel (lyd og lys) via alarmpanel og alle decentrale anlæg stoppes.

Filosofien

RV sikrer at alle røggasser der kommer ind i kanalsystemet, både i udeluft- og afkastkanal, evakueres/fjernes således at de ikke overføres til andre lejemål i bygningen.
 

Mere information?

Få et overblik over systemløsning EDV2020-DR2 i videoen herunder.

Du er også velkommen til at kontakte os for at rekvirere en uddybende systembeskrivelse.

Få et hurtigt overblik over systembeskrivelse EDV2020-DR2