Sådan sikrer vi kvaliteten af vores produkter

For at sikre optimal kvalitet af vores produkter foretager vi en grundig test af VEX-aggregatet, før det emballeres og gøres klar til levering.

Sluttesten foregår i vores produktion af kompetente medarbejdere. Under sluttesten konfigurerer vi anlæggene ift. kundeordre/EXselectPRO beregning.

Sådan tester vi

  • Anlæggene testes for om de fungerer korrekt
  • Hvis der findes fejl, så fejlsøger medarbejderne anlægget, udbedrer fejlen og tester igen
  • Alle testresultater fastholdes så de kan fremsøges efterfølgende

Særligt for VEX4000

  • Til VEX4000 benytter vi robotsoftware til konfigurering, så de er i overensstemmelse med kundeordre/EXselectPRO beregning