EBV2020-CS1

Løsningen

  • Spjældsikret system, brand- og røgspjæld på tilluft- og fraluftkanal til alle lejligheder
  • Centralt VEX-aggregat på loft/tag
  • Fælles tilluft- og fraluftkanaler
  • Brandsikringsautomatik
  • Det fælles kanalsystem skal udføres i stålplade
  • Uhindret adgang for kontrol af spjæld, fx med serviceadgang fra trappeopgang
  • Trykstyret VAV-system (grund-/forceret på emhætten) 
Funktion under daglig drift

VEX-aggregatet trykstyres via sensorer i fælleskanalerne efter et tryk på fx 50 Pa i det ventilationstekniske kritiske punkt, typisk tæt på den nederste lejlighedsafgrening.

Funktion under brand

Brandmæssigt er alle lejligheder uafhængige af hinanden.

Ved brand i en lejlighed stiger temperaturen i afkastluften og når temperaturen overstiger 72°C, udløser termostaten i brand- og røgspjældet og det lukker.

Via EXHAUSTO Fire Guard (EFG) stoppes VEX og alle brand- og røgspjæld lukker. Der giver advarsel på centralt sted i bygningen.

Mere information?

Få et overblik over systemløsning EDV2020-CS1 i videoen herunder.

Du er også velkommen til at kontakte os for at rekvirere en uddybende systembeskrivelse.

Få et hurtigt overblik over systembeskrivelse EBV2020-CS1