EBV2020-CR1

Løsningen

  • Røgventileret system med certificeret og godkendt røgventilator
  • Temperatursensor/-termostat (72°C) i til- og fraluftkanaler i alle lejligheder
  • Trykstyret VAV-system (grund-/forceret på emhætten
  • Brand- og røgspjæld (BRS rundt om VEX
  • Røgkontrolspjæld (RKS for åbning ved røgevakuering via Røgventilator (RV
  • Brandsikringsautomatik (EFG
  • Både afkast- og indtagshætte kan bruges under røgevakueringen
  • Der skal benyttes kanalsystem af stålplade og alle armaturer/ spjæld med røggasmodstand skal være af stålplade.
Funktion under daglig drift

VEX-aggregatet trykstyres via sensorer i fælleskanalen efter et tryk på maks. 50 Pa i det kritiske punkt/-afgrening, som typisk er ved den nederste lejlighedsafgrening.

Funktion under brand

Ved brand i en lejlighed stiger temperaturen i afkastluften og når temperaturen overstiger 72°C udløser brandtermostaten og den eller temperatursensoren giver signal til EFG.

Ved fuldt dækkende ABA-anlæg, aktiverer dette brandautomatikken og dermed kan brandtermostaterne i til- og fraluftkanalen udelades.

Brand- og røgspjældene BRS ved VEX’en lukker, røgkontrolspjældene RKS åbner, røgventilatoren RV starter og etablerer undertryk i både til- og fraluft kanalsystemet. Undertrykket i kanalsystemet ved øverste afgrening til beboelsen, må maks. være 100 Pa, af hensyn til muligheden for at åbne døre i boligen.

RV trykstyres efter de 100 Pa, således at der hele tiden røgevakueres maksimalt, hvilket påvirkes meget af bygningslækage igennem klimaskærmen og om der springer vinduer under branden.

Mere information?

Få et overblik over EBV2020-CR1 i videon herunder.

Du er også velkommen til at kontakte os for at rekvirere en uddybende systembeskrivelse.

Få et hurtigt overblik over systembeskrivelse EBV2020-CR1