Om exhausto.dk

Ansvar

EXHAUSTO stiller denne hjemmeside til rådighed som en service og som informationskilde. Informationerne skaber ikke noget aftalegrundlag mellem brugeren og EXHAUSTO. Når du benytter informationer fra hjemmesiden til eksempelvis tilbudsgivning i konkrete projekter, opfordres du til at søge personlig assistance og rådgivning fra EXHAUSTO.

Vi forsøger at vedligeholde informationer, software og øvrig service på denne hjemmeside så korrekt som muligt, men gør opmærksom på, at hjemmesiden kan indeholde fejl.

Brug af hjemmesiden

EXHAUSTO fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne fejl. Alt materiale samt indhold offentliggjort på denne hjemmeside er stillet til rådighed uden garanti af nogen art.

EXHAUSTO er ikke ansvarlig for tab af hardware, software eller filer, hvor tabet skyldes brug af denne hjemmeside. EXHAUSTO giver ikke nogen garanti for, at hjemmesiden eller servicer stillet til rådighed på denne af enten EXHAUSTO eller på vegne af EXHAUSTO (incl. gratis software download) vil opfylde dine behov, vil kunne benyttes uden afbrydelser, være sikker og uden fejl, eller at hjemmesiden eller serverne benyttet af EXHAUSTO er fri for virus og konstant vil kunne benyttes.

Personlige oplysninger

I det følgende beskrives, hvilke oplysninger og informationer der indsamles på EXHAUSTO sites, og hvordan disse bruges.

Personligt indentificerbare oplysninger

EXHAUSTO videregiver under ingen omstændigheder personligt identificerbare oplysninger, IP-numre og lignende til tredjemand med mindre vi i henhold til lovgivningen, af domstolene eller af en offentlig myndighed tvinges til det. EXHAUSTO indsamler kun personligt identificerbare informationer om vores brugere, hvis brugerne giver samtykke til dette. Det kan f.eks. være i forbindelse med brugerundersøgelser og tilmelding til nyhedsbreve.

Ikke-personligt identificerbare oplysninger

EXHAUSTO logger ikke-personligt identificerbare oplysninger om IP-adresser. Disse oplysninger slettes ikke, og de anvendes udelukkende internt til statistik. Se under Cookies.

Sådan behandler/benytter vi dine oplysninger:
  • Udsender nyhedsbreve til modtagere der har givet samtykke
  • Benytter kontaktoplysninger til kontakt pr. mail eller telefon
  • Benytter tilmeldingsoplysninger til registrering og kontakt
  • Sørger for sletning af oplysninger givet i kontakt- og tilmeldingsformularer senest 3 måneder efter anvendelse

Find vores privatlivspolitik her

Find our Privacy Policy here

 

Sådan anvender vi cookies

EXHAUSTO bruger i begrænset omfang cookies for til stadighed at kunne forbedre sine websites.

Læs mere om cookies her