Godt indeklima forbedrer præstation og effektivitet med op til 61%

Vores førende ventilationsteknologier erstatter luft forurenet af mennesker og maskiner med ny og frisk luft på arbejdspladser i hele Europa.

Uvildige målinger beviser, at vores ventilationsløsninger leverer luft, som forbedrer menneskers arbejdsliv og effektivitet med op til 61%.

Happy workers in meeting clapping

 

Et godt arbejdsmiljø kræver god ventilation

Vidste du, at et dårligt indeklima kan reducere medarbejderes produktivitet med op til 15 %? Vidste du også, at antallet af fejl stiger, i takt med at temperaturen kommer over 20-22 grader eller CO2-indholdet overstiger 1000 ppm?

På kontorer med mange mennesker er for høj rumtemperatur ofte et problem. Dette skyldes varme fra computere, elektronik, belysning og mennesker. Store glaspartier med meget sollys kan forværre situationen yderligere. Med et ventilationsanlæg erstattes den tunge, varme luft med ny og frisk luft. Det giver velvære og øger produktiviteten.

Ventilation fjerner den luftforurening, som mennesker og maskiner er årsag til og erstatter med ny og frisk luft.  

Arbejdstilsynet anbefaler en temperatur på 20-22°C

Få viden om ventilationsteknik og indeklima samt tilhørende lovgivning

Læs mere om lovgivning

Vi hjælper dig med at forstå alle regler og certificeringer

DS428

Norm for Brandsikring af Ventilationsanlæg arbejder med brandsikring af ventilationsanlæg. Vi deltager i arbejdsgruppen S-313 ved Dansk Standard, sammen med andre interessenter i branchen. 

Læs mere om DS428 her.

DS447

Norm for Ventilationsanlæg arbejder med krav til ventilationsanlæg. Vi deltager i arbejdsgruppen S-313 ved Dansk Standard sammen med andre interessenter i branchen.  Normen er netop udgivet/revideret 1. januar 2022.

Europæisk norm for Boligventilationsanlæg i arbejdsgruppen CEN TC156 / WG2

Producenter og interessegrupper arbejder sammen på normen indenfor alt, hvad der har med ventilation af boliger at gøre. Herunder hele serien af normer med numrene EN13 141, hvor part 3 om emhætter og part 7 om decentrale anlæg har vores særlige bevågenhed.

Eurovent, certificering af varmegenvindingsaggregater, deltager vi i arbejdet og bidrager til fælles input til EU-kommmissionen om de overordnede regler inden for dette område.