Spørgsmålet er... kan man også spare på strømmen til ventilationsløsningen?

Ja det kan man – der er flere måder at spare på strømmen!

Green checkmark

For alle anlæg gælder det, at energiforbruget bl.a. hænger sammen med luftmængde og tryktab. Derfor er det vigtigt at sørge for at anlægget er ordentlig indreguleret og dermed undgå unødigt tryktab over anlæggets komponenter – såsom armaturer, spjæld, varmeflade og filter. 

 

Spar op til 2/3 af energiregningen

VEX4000CF med modstrømsvarmeveksler sænker energiforbruget til ventilation markant på den mest energieffektive måde ved hjælp af en høj grad af varmegenindvinding kombineret med muligheden for integreret varmepumpe. Når systemet integreres med varmepumpe, kan elforbruget reduceres med helt op til to tredjedele. 

Systemets seneste opgradering, et højeffektivt modstrømsvekslermodul, gør det muligt også at bruge VEX4000 i boliger. Modstrømsvarmeveksleren sikrer mod ”tilbageløb” af luft, så overførsel af fugt og lugt/luft mellem lokaler via ventilationsanlægget undgås. Det betyder, at hverken naboens røg eller kåldolmer kan lugtes af andre.

VEX4000CF med modstrømsvarmeveksler

Læs mere om VEX4000CF

VEX4000CF er en stor fordel i f.eks. lejlighedsbyggeri, flerfamiliehuse og plejehjem mm.

 

Det kan også være den optimale løsning i bygninger, hvor lokalerne anvendes forskelligt som f.eks.  fabrik med produktionslokale og kontor osv.

Vores anbefalinger til at spare på energien

Kontakt os for rådgivning

Hvis du vil høre mere om, hvordan du kan spare på energien eller om udskiftning af ældre anlæg står vi klar til at hjælpe.