EDV2020-DS2

Løsningen

  • Decentrale VEX-anlæg med indbygget Brandsikringsautomatik
  • VEX40T motionerer (månedligt), styrer og overvåger 2 brandog røgspjæld i lejligheden
  • Spjældsikret, røgspjæld på tilluft og afkast fra hver lejlighed
  • Fælles afkastkanal og fælles tilluftkanal til/fra alle decentrale VEX-anlæg
  • Hjælpeventilator på både afkast (her vist som DTV) og udeluftindtag (her vist som BESB), der hver især trykstyres (En MAC12 med to tryk-sensorer kan styre begge ventilatorer).
  • Hjælpeventilator ikke en del af brandsikringen
  • Hjælpeventilatorernes energiforbrug skal fordeles og indregnes i SEL-værdien for hvert enkelt anlæg
  • EXHAUSTO anbefaler tryksvigtsikring på hjælpeventilatorerne. MAC12 kan anvendes hertil
  • Uhindret adgang for kontrol af spjæld, fx med serviceadgang fra trappeopgang anbefales

Funktion under daglig drift

Hvert anlæg ”passer” sig selv og sørger for den nødvendige ventilation, dog påvirket af trykforholdene i det fælles kanalsystem, som hjælpeventilatorerne skal hjælpe med at overvinde.

Funktion under brand

Ved brand i en lejlighed stiger temperaturen i afkastluften og når temperaturen overstiger 72°C, udløser termostat i røgspjældet (RS) og det lukker i denne lejlighed samt stopper anlægget, hvorved det andet RS også lukker.

Branden i denne lejlighed er ”spærret” inde og vil således ikke påvirke ventilationen i de andre lejligheder, hvor anlæggene kører uændret videre.

Mere information?

Få et overblik over systemløsning EDV2020-DS2 i videoen herunder.

Du er også velkommen til at kontakte os for at rekvirere en uddybende systembeskrivelse.

Få et hurtigt overblik over systembeskrivelse EDV2020-DS2