EDV2020-DS1

Løsningen

  • Spjældsikret, røgspjæld på afkast fra hver lejlighed
  • Separat udeluftindtag i facaden
  • Fælles afkastkanal fra alle decentrale VEX-anlæg
  • Fælles afkasthætte
  • Uhindret adgang for kontrol af spjæld i forb. med serviceadgang fra trappeopgang, anbefales.
Funktion under daglig drift

Hvert anlæg ”passer” sig selv og sørger for den nødvendige ventilation, dog påvirket af overtrykket i den fælles afkastkanal og taghætte, som de decentrale anlæg skal overvinde.

Funktion under brand

Ved brand i en lejlighed stiger temperaturen i afkastluften og når temperaturen overstiger 72°C, udløser termostat i røgspjældet.

Termostaten lukker røgspjældet og giver besked til automatikken, der stopper anlægget.

Branden i denne lejlighed er ”spærret” inde og vil således ikke påvirke ventilationen i de andre lejligheder, hvor anlæggene kører uændret videre.
 

Mere information?

Få et overblik over systemløsning EDV2020-DS1 i videoen herunder.

Du er også velkommen til at kontakte os for at rekvirere en uddybende systembeskrivelse.

Få et hurtigt overblik over systembeskrivelse EDV2020-DS1