EDV2020-DA1

Løsningen

  • Maks 20 Pa i tryktab i taghætte og evt. fælleskanal ved maks. luftmængde
  • Taghætte ført op i fri vind
  • Maks. forskelshøjde = 50 m
  • Ventilationsteknisk udemærket løsning
  • Problematisk mht. SEL/SFP pga tryktab i kanaler

EXHAUSTO Decentral Ventilationsløsning med separat afkastkanal fra hvert VEX-anlæg og til fælles afkasthætte.

Funktion under daglig drift

Hvert anlæg ”passer” sig selv og sørger for den nødvendige ventilation, kun påvirket af overtrykket i den fælles taghætte, som det decentrale anlæg skal overvinde.

Funktion under brand

Ved brand i en lejlighed stiger temperaturen i afkastluften, men da det enkelte anlægs luftmængde i forhold til den samlede luftmængde er så lille vil det være vanskeligt at spore en brand ud fra den fælles afkastlufts temperatur. Kravet til maksimalt tryktab i afkasthætten på 20 Pa bevirker, at sandsynligheden for at røg fra en brand skulle trække ned i en anden lejlighed er yderst minimal.


Såfremt tryktabet over den fælles taghætte, ved den brandtekniske volumenstrøm (se DS428 tillæg II § 4.1.7), overstiger 20 Pa, stilles krav om maks volumenstrømsandel på 5%, fælles brandautomatik og 40ºC brandtermostat/temperaturføler i det fælles afkast. Udløst BT40 vil medføre stop af alle decentrale anlæg.
 

Mere information?

Få et overblik over systemløsning EDV2020-DA1 i videoen herunder.

Du er også velkommen til at kontakte os for at rekvirere en uddybende systembeskrivelse.

Få et hurtigt overblik over systembeskrivelse EDV2020-DA1