Living2020

EXHAUSTO Boligventilationssystemer, kaldet Living 2020, kan anvendes til en lang række af boliger. Ved valg af løsning bør man have specielt service og vedligeholdelse i tankerne.

EXHAUSTO anbefaler altid, at der indgås servicekontrakt på anlægget, således at ventilationsluftmængden sikres, og at energiforbruget holdes på et forudsat niveau. 

I boligtyper med stor udskiftning af beboere, som f.eks. ungdomsboliger og kollegier, kan det ikke anbefales at vælge systemløsninger med decentrale anlæg.

Anbefaling

I tabellen herunder ses vores anbefalinger til valg af ventilationsløsning - ud fra boligtype. Når du har valgt ventilationsløsning, kan du benytte vores overblik over løsningsforslag ift. valg af brandsikringsløsning.

Boligtype

Bemærkning

Anbefaling

Ungdoms- / kollegieboliger *

Køkken med emhætte, badeværelse og et/to soverum. Luftbalance er meget vigtig.

Velegnet for røgventileret, central løsning eller decentral løsning

Central løsning, røgventileret
Plejeboliger *

Typisk med badeværelse og et soverum. Luftbalance er meget vigtig.

Typisk CAV-anlæg. Velegnet for røgventileret, central løsning.

Ofte problemer med energirammeberegningen pga. stor luftmængde og lille boligareal.

Central løsning, røgventileret
Ældreboliger *
Almennyttig etageejendom

Køkken med emhætte, badeværelse og et/to soverum.

Luftbalance er meget vigtig.

Velegnet for røgventileret, central løsning eller decentral løsning

Central løsning, røgventileret
Almennyttig rækkehus
Ejerbolig i etageejendom

Køkken med emhætte, badeværelse og 1-2 soverum.

Luftbalance er meget vigtig.

Velegnet for decentral løsning

Decentral løsning med brandspjæld
Andelsbolig i etageejendom
Rækkehuse, ejerbolig

*Løsninger til disse anvendelsesområder er pt. under opbygning - mere information herom senere.