EDV2020-DR1

Løsningen

  • Decentrale VEX-anlæg
  • Fælles afkastkanal for alle decentrale anlæg
  • Fælles brandsikringsautomatik EFG der styrer og overvåger røgventilator samt BT40 i afkast
  • Røgventileret løsning med certificeret røgventilator (her vist som SEF) der trykstyres af EFG
  • Krav om tryksvigtsikring, stopper alle anlæg ved manglende undertryk
  • Røgventilatorens energiforbrug skal fordeles og indregnes i SEL-værdien for hvert enkelt anlæg
  • Separat udeluftindtag i facaden
Funktion under daglig drift

Hvert anlæg ”passer” sig selv og sørger for den nødvendige ventilation, godt hjulpet af den trykstyrede fælles røgventilator der sikrer undertryk i fælles kanalen på 50 Pa. Løsningen tager udgangspunkt i at alle anlæg altid er i drift.

Funktion under brand

Ved brand i en lejlighed forsætter ventilationen uændret indtil BT40 i den fælles afkast kanal registrerer en temperatur over 40 °C.

Herefter overstyrer EFG til branddrift og øger undertrykket i kanalsystemet til 100 Pa og samtidig gives der advarsel (lyd og lys) via alarmpanel og alle decentrale anlæg stoppes.

Filosofien

RV sikrer at alle røggasser der kommer ind i kanalsystemet evakueres/fjernes således at de ikke overføres til andre lejemål i boligen.
 

Mere information?

Få et overblik over systemløsning EDV2020-DR1 i videoen herunder.

Du er også velkommen til at kontakte os for at rekvirere en uddybende systembeskrivelse.

Få et hurtigt overblik over systembeskrivelse EDV2020-DR1