Den tiltagende klimakrise har fået EU til at beslutte ret ambitiøse klimamålsætninger om reduktion af CO2-udledning.

En forudsætning for at nå disse mål er en generel elektrificering af energiforbruget, dvs. at energiforbrug "flyttes" fra fossile brændstoffer til elektricitet. Her er varmepumpen en energieffektiv og bæredygtig løsning, idet den energi, som bruges til at flytte varme ud eller ind af bygningen, er langt mindre end den varme-/køleeffekt der opnås. Bæredygtigheden af en varmepumpe øges yderligere, hvis den forsynes med elektricitet fra "grønne" energikilder.

Varmepumpe i kombination med ventilation

Krav om energieffektivitet og lavt energiforbrug for ventilationsløsninger har givet større fokus på at kombinere varmegenvinding med en integreret varmepumpe. Ved at kombinere ventilation, opvarmning og køl i ét aggregat opnås en løsning, der både er meget energieffektiv og langt enklere end traditionelle køleløsninger med kølemaskine og rørføringer på taget. 

VEX4000RHP - reversibel varmepumpe til VEX4000

Ved at vælge VEX4000RHP får du ventilation, varme og køling i ét aggregat - enkelt, driftsikkert og energieffektivt. Det betyder, at du med én beregning i EXselectPRO får overblik og tekniske data for hele installationen. Selve installationen bliver langt mere simpel, når hele løsningen er samlet i et aggregat, ligesom vedligehold bliver enklere og billigere.

Løsningen er samtidig pladsbesparende, da den integrerede løsning frigiver plads, der ellers ville være optaget af varme- og køleinstallationer. 

Andre fordele:

  • Lavt energiforbrug
  • Let at konfigurere, installere og vedligeholde
  • Høj pålidelighed og lang levetid
  • Kompakt design
  • Designet i henhold til VDI6022-1

Eksempel på ydelser

Køle- og varmekapacitet, beregnet på VEX4030 RHP ved luftmængde 4.342 m³/h.

Forudsætninger:

Snowflake animation

Vinter: varme

Udetemperatur: -10 til 10°C Tillufttemperatur: 22°C Fralufttemperatur: 22°C Luftfugtighed (RH): 40%

Sun animation

Sommer: Køling

Udetemperatur: 26 til 35°C Tillufttemperatur: 17°C Fralufttemperatur: 25°C Luftfugtighed (RH): 50%

Diagram of VEX4000RHP capacity

Diagrammet viser, hvor stor en del af kapaciteten, der kommer fra henholdsvis varmeveksler, henholdsvis varmepumpe ved forskellige udetemperatur - under de givne forudsætninger. Den nederste række i diagrammet (COP/EER) henviser til  køle-/varmepumpens energieffektiviteten ved de enkelte udetemperaturer.

Sådan beregnes køle-/varmepumpens effektivitet

Proces:Enhed:Forklaring:Eksempel
KølingEER
Energy Efficiency Ratio
Angiver forholdet mellem den køleeffekt, som varmepumpen leverer og den energi, der bruger

Energiforbrug = 3,0 kW
Kølekapacitet = 15,8 kW

EER = 15,8 / 3,0 = 5,26

OpvarmningCOP
Coefficient of Performance

Angiver forholdet mellem den varmeeffekt, som varmepumpen leverer og den energi, den bruger

Energiforbrug = 1,5 kW
Varmekapacitet = 15,8 kW

COP = 15,8 / 1,5 = 10,53

To varianter

Vi tilbyder VEX4000 med reversibel varmepumpe i to varianter

VEX4000RHP-ER

Her er den roterende varmeveksler placeret mellem fordamperen og kondensatoren.

VEX4040RHP

Med denne løsning får du:

  • Det laveste energiforbrug
  • Mulighed for kølegenvinding

 

 

 

VEX4000RHP

Her er varmeveksleren og varmepumpen placeret i separate moduler. Denne løsning kan vælges med enten roterende veksler eller krydsveksler.

VEX4040RHP with open door

Med denne løsning får du:

  • En kompakt løsning, dvs. lettere indtransport af moduler
  • Ingen behov for afisning