Direktivet udmøntes i ecodesignkrav til konkrete produkter, f.eks. grænseværdier og krav til energieffektivitet. 

Læs mere om Ecodesignkrav til ventilatorer (gælder både for EXHAUSTOs ventilatorprogram og for de ventilatorer, som er monteret i vores kompakte VEX-serier) her.

Læs mere om Ecodesignkrav til ventilationsaggregater her.

Her finder du ecodesigndata for vores produkter:

Ventilatorer:
BESB, BESF, DTV, DTH og VVR

Ecodesigndata kan findes under de enkelte ventilatorers tekniske data - (pr. størrelse)

Decentrale VEX-aggregater:
VEX40T og DEX3000

Ecodesigndata for decentrale ventilationsaggregater  kan downloades fra vores downloadcenter - sæt X i "Certifkater og erklæringer" og vælg produktgruppe, serie og størrelse.

Kompakte VEX/CX-aggregater:
VEX100, VEX200, VEX300 og CX3000

Ecodesigndata for decentrale ventilationsaggregater  kan downloades fra vores downloadcenter - sæt X i "Certifkater og erklæringer" og vælg produktgruppe, serie og størrelse.

Modulaggregater:
VEX4000, VEX5000

Ecodesigndata for modulaggregater vil indgå som en del af produktkonfigurationen - udført i EXselectPR

Ecodesign logo in green

 

Siderne om Ecodesign bliver løbende opdateret med ny information om Ecodesigndirektivet mht. dets krav og forordninger.