Skoleventilation. Ventilation af nybygning på Allerød Gymnasium

Da Allerød Gymnasium i skoleåret 2014/15 skulle have en tilbygning med to nye auditorier var der naturlig fokus på at sikre tidssvarende faciliteter.

allerod02
 

Allerød Gymnasium er et af landets mest moderne gymnasier. På skolen er der fx adgang til trådløst internet overalt, projektorer i alle undervisningslokaler og installeret strøm i elevbordene, så det er nemt at oplade computere, iPads og telefoner. 

Da Allerød Gymnasium i skoleåret 2014/15 skulle have en tilbygning med to nye auditorier var der naturlig fokus på at sikre tidssvarende faciliteter.

Derfor er der også projekteret med en fremtidssikret ventilation.

Opgaven bestod i at sikre et godt indeklima i både de to enkelte auditorier og i det fælles lokale, som de kan slås sammen til og med plads til i alt 120 personer. 

Løsningen er blevet VAV-ventilation med et VEX280-anlæg med en kapacitet
på 10.000 m3

Distriktschef Lasse Syndergaard fra EXHAUSTO i Storkøbenhavn anslår, at det reelle behov ved spidsbelastning ligger på omkring 8.500 m3.

Anlægget er placeret på taget af nybygningen og forsynet med automatik, der kan kobles på gymnasiets eksisterende anlæg og dermed styres fra centralt hold.

Anlægget er forsynet med en automatik, så det kan indstilles ud fra den aktuelle brug, ligesom det er forsynet med CO2- og temperatur-sensorer samt en PIR-styring.

VEX280-anlægget er bestykket med en rotorveksler samt varmegenvinding, så energiforbruget kan leve op til 2020-kravene.

Da der er tale om helt ukompliceret luft både ude og inde, er både tiluft og afkastluft blot forsynet med F5-filtre.


Data 

Opgaven

Ventilation på tilbygning på Allerød Gymnasium.

Ventilation

Komfortventilation af to mindre auditorier, som kan slås sammen til et stort auditorium med plads til 120 elever.

EXHAUSTO har leveret

VEX280 (rotorveksler) med integreret automatik (EXact) inkl. vandvarmeflade samt en EXHAUSTO opstart og funktionstest.

Kontakt

EXHAUSTO
Odensevej 76
DK – 5550 Langeskov
Tel: +45-65661234

Samarbejdspartnere

Bygherre: Dahl Entreprise A/S
Byggeledelse: Allerød Gymnasium
Rådgiver for ventilation:
Caverion A/S
Arkitekter: Rønnow arkitekter

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her