Bravidas nye domicil 

I 2023 samlede Bravida deres aktiviteter i Aahus området under ét tag. Det nye domicil på hele 5.400 m² lever op til de alle de nyeste krav til bæredygtigt byggeri og danner rammen om en arbejdsplads, hvor kvalitet, arbejdsmiljø og bæredygtighed er forenet.  

Udfordringen - og løsningen

Projektet

Godt samspil og de rigtige valg er afgørende

Det er tydeligt, at alle kompetencer har været i spil allerede under projekteringen, og byggeriet i Brabrand er et resultat af godt og involverende samspil mellem alle byggeriets parter. Hele vejen rundt har man truffet de rigtige valg i forhold til arbejdsmiljø, energieffektivitet og ikke mindst bæredygtighed, som fra starten har været et afgørende krav fra investorerne.

En DGNB- certificering var et ufravigeligt krav, som har påvirket alle byggeriets parter i retning af de rigtige valg – krav som undervejs også har givet både hovedbrud og bekymringer, men som i dag har resulteret i en flot og veludført bygning, som ikke bare nu, men også i fremtiden vil danne rammen om en arbejdsplads, hvor kvalitet, arbejdsmiljø og bæredygtighed går op i en højere enhed.

Dimensioneringen er i hele bygningen gennemtænkt og beregnet med det formål at opnå bedst mulig energieffektivitet, men også for at optimere arbejdsmiljøet ved at undgå støj, træk mm. 

 

Løsningen

Gennemtænkte løsninger sikrer det gode indeklima

Det gode arbejdsmiljø afhænger i høj grad af indeklimaet, og her var opgaven til projektleder Uffe Leschly klar: Vælg den bedste løsning fra en af vores store leverandører. Projekteringsprocessen begyndte i starten af 2021, og i et tæt samarbejde mellem Bravida's projektteam og EXHAUSTO's salgsafdeling blev der regnet og tegnet på forskellige løsninger, som kunne opfylde krav til luftmængder, køling og lyd, og dermed leverer det ønskede indeklima til hele administrationsbygningen - fra kontorlandskaber til mødelokaler, kantine og fællesarealer. 

De store krav til køling stiller store krav til løsningen, når energieffektiviteten skal opretholdes. En løsning med naturlige kølemidler var udelukket pga. chillerens placering i forhold til bygningen.

Derfor var VEX4000 aggregater med VAV-drift, sorptionsrotor og integreret køling det helt rigtige valg, idet man med den høje grad af kølegenvinding opnår store besparelser på køledriften. Der er CTS på bygningen, som overvåger alle tekniske installationer – ventilation, vand, varme, lys, gardiner, solceller mm. 

Godt forarbejde i projekteringsfasen betaler sig

"I hele processen har vi haft et godt samarbejde med EXHAUSTO om at projektere og levere den rigtige løsning” udtaler Uffe Leschly, projektleder hos Bravida. 

REVIT og MagiCAD har været vigtige værktøjer i hele beregningsfasen, og selve igangsættelsen er gået meget nemt, fordi forarbejdet har været gjort godt i projekteringsfasen. Så den ekstra tid, der er investeret, er godt givet ud i sidste ende. Samtidig er REVIT et godt værktøj til at sikre den dokumentation, som er nødvendig, når byggeriet skal certificeres." Fortsætter Uffe Leschly.

VEX4000

Læs mere om VEX4000 her

De fire VEX4000 aggregater er placeret i kælderen under administrationsbygningen, hvor de betjener hver sin sektion af bygningen.

Aggregaterne er installeret i et velindrettet teknikrum, hvor der er tænkt på alle detaljer. Rørføring er veldimensioneret og prioriteret med ledeplader i alle bøjninger, for at reducere tryktabet i kanalsystemet. Der er adgang til hele løsningen som giver en effektiv servicering i hele løsningens levetid på +25 år.  

Data

Nybyg:2022
Type:Kontor/arbejdsplads
Størrelse:5400m2
Bygherre:Bravida A/S
Planlægning og projektledelse:Bravida A/S
Installation:Bravida A/S

 

Produktet

VEX4000 - Luftmængder 1.050 til 36.000 m3/h

VEX4000 product picture
  • Alle sektioner er indbyrdes tilpasset hinanden for hver modelstørrelse, således at det komplette aggregat har samme bredde og højde overalt.
  • Aggregaterne kan leveres i LEFT og RIGHT udførelse.
  • Moduler leveres adskilt, hvilket vil være en fordel, hvis modulerne skal transporteres igennem døre.
  • Alle VEX4000-aggregater kan leveres med integreret automatik til avanceret styring af bl.a. luftmængder, varme, køling og befugtning.
  • VEX4000 beregnes og konfigureres i det Eurovent- og RLT-certificerede regneprogram EXselectPRO.