Titanhus

Mere om luftkvalitet

Bygningen er netop taget i brug og er nu adresse for adskillige virksomheder med en samlet kapacitet på knapt 1.000 mennesker.

Indeklimaet har siden projekteringen spillet en central rolle – ikke alene for at overholde reglerne for ventilation, men også fordi frisk luft på kontoret forbedrer menneskers arbejdsliv og effektivitet med op til 61%.

Fra fabrik til ultramoderne kontorer  

Oprindeligt blev Titanhus opført som fabriksejendom i 1962. Siden har den karakteristiske ejendom været benyttet som datacentral for det daværende Maersk Data og som multibrugerkontorhus. 

I 2019 køber den nordiske ejendomsinvester, Nrep det ca. 25.000 m2 store Titanhus for ca. 300 millioner kr. og udfører en gennemgribende renovering.

Woods-konceptet 

Den daværende byggekoncern Casa har stået for totalentreprisen og har omdannet Titanhus til Nreps Woods-koncept. Det handler om at skabe fleksible rum til vækst for virksomheder og medarbejdere, hvor hverdagen er fuldt serviceret i moderne design og med vægt på et sundt indeklima med masser af frisk luft, dagslys og behagelig akustik.

130.000 m3 frisk luft i timen  

”Hele ventilationsentreprisen – fra projekteringer til endelig installation og test har taget ca. 18 måneder, fortæller teknisk direktør hos Pro Ventilation, Ole Brenting.

Pro Ventilation er en af Danmarks førende ventilationsentreprenører med knap 30 års erfaring i ventilationsløsninger, som leverer sundt indeklima og et godt arbejdsmiljø på tværs af en lang række byggerier. Virksomheden beskæftiger ca. 100 mand og er specialiseret inden for køl, automatik og ventilation.

VEX4000 er den miljørigtige løsning til ventilation, opvarmning og køling i ét integreret aggregat. Løsningen udmærker sig ved at være ekstrem energieffektiv og stabil med én automatik – nemlig den avancerede EXcon-automatik. De 12 VEX4000 aggregater leverer uden problemer 130.000 m3 frisk luft i timen fordelt på ca. 25.000 m2.

 God og hurtig service betyder alt   

Claus Petersen, som er ventilationsmontør hos Pro Ventilation, har haft ansvaret for projektet fra start til snart slut.

”Vi forventer at være færdige inden udgangen af måneden, og jeg er især glad for den hurtige og præcise service, vi har fået igennem hele processen. Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed med så stort og komplekst et byggeri – og så er det virkelig vigtigt med masser af viden om indeklima og ikke mindst service”, forklarer Claus.

EXHAUSTO’s servicetekniker Brian Møller-Larsen har været forbi flere gange for at rådgive og hjælpe med installationen for at nå hårde deadlines i projektet.

”Så stor en entreprise kan godt være lidt kaotisk nogle gange, og så er det supergodt at have en partner på dansk jord, og som er både hurtige og dygtige”, fortæller Ole Brenting.

Godt samarbejde mellem mange parter 

Som de fleste andre ventilationsentrepriser er der mange parter, som bidrager til den bedste mulige løsning og efterfølgende drift. Fra bygherre over arkitekter, ingeniører og HVAC rådgivere samt selvfølgelig entreprenører og leverandører er der meget koordination og afklaring.

Ifølge Ole Brenting bliver hele processen god, når den følger en ret detaljeret plan – fra specificering til produktleverancer til installation og færdig test. Men med graden af kompleksitet, som er tilfældet her, er der altid omstændigheder og udfordringer undervejs, som ingen kan forudse.   

”Det er ikke nok med en god plan for succes – det er i lige så høj grad et spørgsmål om kompetence, erfaring og ikke mindst smidighed i samarbejdet, som sikrer succes. Det må man sige, at Titanhus er et godt eksempel på, hvad et stærkt og tæt samarbejde kan” siger Ole Brenting   

 
Indtryk fra brugerne af Titanhus   

Den store fælleskantine ligger midten af bygningen og holdt i new-yorker stil, hvor ventilationsinstallationer er en del af designet. De 200mm tilluft kanaler munder ud i store runde hætter, som næsten træder ud af loftet.

”Det er et virkelig dejligt sted at være – det hele virker harmonisk med et godt indeklima. Selv her i kantinen er der helt frisk luft, selvom der er masser af mad og mennesker”, fortæller en af lejerne af kontorfællesskaberne.

En international gruppe af menneske fra flere end fem kontinenter forklarer, at det er ret imponerende at være i fællesskaber med et så godt indeklima, hvor der altid er en behagelig temperatur, frisk luft og ingen støj. ”Great Danish design” som én siger.

Den tekniske løsning  

I tæt samarbejde med Pro Ventilation har vi leveret 12 VEX4000 anlæg med reversibel varmepumpe.

Løsningen leverer på de internationale 2020 energikrav via EC-motorteknologi og har en høj virkningsgrad på kondensation på over 90%. Vores patenterede adaptive trykkontrol, som optimerer trykket i aggregatet i forhold til behovet i bygningen, reducerer energiforbruget i forhold til traditionelle metoder til trykregulering på markedet (CAV, VAV, og DCV).

VEX4000 er opbygget i sektioner, hvilket gør transport og installation meget nemt. Løsningen kan tilpasses bygningen og er en af verdens mest miljørigtige løsninger til ventilation, opvarmning og køling i ét integreret aggregat.

Data

Nybyg:2023
Type:Kontorfællesskab
Størrelse:25.000m2
Bygherre:Nrep.
Planlægning og projektledelse:Casa
Installation:Pro-Ventilation A/S

 

Produktet

VEX4000 - Luftmængder 1.050 til 36.000 m3/h

VEX4000 product picture
  • Alle sektioner er indbyrdes tilpasset hinanden for hver modelstørrelse, således at det komplette aggregat har samme bredde og højde overalt.
  • Aggregaterne kan leveres i LEFT og RIGHT udførelse.
  • Moduler leveres adskilt, hvilket vil være en fordel, hvis modulerne skal transporteres igennem døre.
  • Alle VEX4000-aggregater kan leveres med integreret automatik til avanceret styring af bl.a. luftmængder, varme, køling og befugtning.
  • VEX4000 beregnes og konfigureres i det Eurovent- og RLT-certificerede regneprogram EXselectPRO.