Sådan kan konstanttrykreguleret ventilation optimeres yderligere

Eco-energy logo picto


Gennem den patenterede adaptive trykregulering kan der opnås op til 43% besparelse på energiomkostningerne - sammenlignet med et anlæg med konstanttrykregulering (VAV), og op til 19% i forhold til et behovsstyret anlæg med konstanttrykregulering (DCV).

Den patenterede adaptive trykregulering er udviklet af Aldes. Den giver mulighed for at optimere drift med konstanttrykregulering af ventilationssystemer med variable luftmængder.

Flere fordele ved patenteret adaptiv trykregulering

Benyt aDCV og opnå en energibesparelse ved lavere tryktab og lavere lydniveau

Ved konstanttrykregulering (VAV) bliver der stillet et konstant tryk gennem ventilationsanlægget til rådighed ved alle luftmængder (Fig.: 1 – blå linje). 

Ved variable volumenstrømsystemer (VAV)– f.eks. zoneregulering via CO2 eller fugtighed, kræver ventilationsanlægget imidlertid mindre tryktab i systemet ved lavere luftmængde (Fig.:1 - rød linie) - og det er netop muligt ved aDCV.

 

aDCV graph

SFP værdi

aDCV – den patenterede adaptive trykregulering sænker ventilationsanlæggets tryk ved faldende luftmængde og stiller kun det nødvendige tryk til rådighed.

Derved bruger ventilationsanlægget - specielt i delbelastningssituationerne - væsentligt mindre energi end ved konstanttrykreguleringen (Fig.: 2 – rød linje).

SFP value graph

 

Eksempel: Skole/kontorbygning

Her ses et typiske eksempel på ventilationsbehovet i løbet af døgnet. Om natten går ventilationssystemet i "night mode" og et traditionelt DCV system vil reducere trykket til f.eks. 50 Pa. I denne periode vil energiforbruget for DCV og aDCV være ens. Om dagen, hvor ventilationsbehovet typisk vil variere ift. aktiviteten i de forskellige lokaler, vil drift med aDCV reducere trykket og dermed tryktabet og på den måde spare energi ift. DCV.

 

example of aDCV in process

 

Herunder ses en sammenligning mellem drift med DCV og aDCV, hvilket viser en besparelse på ca. 16% på årlig basis. Vores beregninger har vist, at besparelsen ved at styre ventilationen med aDCV frem for DCV typisk vil ligge på 15-20%.

aDCV comparison with DCV

 

Hvis vi sammenligner aDCV med CAV og VAV vil besparelsen være endnu større.

Comparison of all principles

Vi anbefaler aDCV, når:

  • Lokaler benyttes periodevist
  • Antal af personer varierer
  • Ventilationen reguleres ved hjælp af CO2 eller PIR sensor med VAV spjæld i de enkelte lokaler.
  • Kontorer, lærerværelser, mødelokaler, osv.

 

Eksempler:

Kontorer, lærerværelser, mødeloakler osv.

Løsningen

Fordele

  • Luftmængde følger belastning i lokaler som ved DCV, men der opnås yderligere energibesparelse, da kanaltrykket også nedreguleres.
  • Fuldautomatisk regulering
  • Færre opdateringer af ugeplan
  • Styringsprincip med laveste energiforbrug
  • Godt alternativ til et fuldt zonestyringssystem

Ulemper

  • Dyrere installation