Kampen for det gode indeklima

Et ventilationsanlæg er i forvejen et godt våben i kampen for det gode, virus-fri indeklima. Med et korrekt og tilstrækkeligt luftskifte er anlægget med til at sikre, at luften udskiftes så vira, partikler og gasser reduceres. I alle anlæg med roterende varmeveksler vil der være risiko for at en lille mængde forurenet luft vil blandes op  i den rene luft, når rotorkanalerne roterer fra den forurenede luftstrøm til den rene luftstrøm. Lækageproblemet forværres, hvis der er overtryk i den forurenede luftstreng.

Overførslen af forurenet luft skal forhindres helt

Denne overførsel af forurenet luft kan forhindres ved hjælp af EXHAUSTOs patenterede løsning, ALC™* - Automatisk Lækagekontrol til VEX200 og VEX4000.

ALC™ er en enkel plug & play løsning som tilbydes til VEX200 og VEX4000 med rotorveksler. Løsningen forhindrer lækage og forebygger dermed spredning af vira, partikler og gasser via ventilationsanlægget. Med aktivering af ALC™ forhindres lækage vha. VEX’ens automatik, uanset den aktuelle driftsituation.

Se her hvordan ALC fungerer på et VEX-aggregat i drift

Sådan fungerer ALCTM

  • En føler måler trykforskellen mellem fraluft- og tilluftkamrene i VEX-aggregatet. 
  • Automatikken i enheden regulerer et fraluftspjæld baseret på trykforskellen.
  • Dette sikrer, at der altid er lavere tryk i fraluftskammeret end i tilluften. 

Med den automatiske lækagekontrol reduceres overførslen af afkastluft (EATR, Exhaust Air Transfer Ratio) til 0 %**, og recirkulation af luftbårne partikler og gasser, herunder viruspartikler, elimineres. Samtidigt er ALC™ en energirigtig løsning, da behovssstyret drift kan ske uden lækageproblemer.

Fordele ved ALC

EXHAUSTO ALC™, den patenterede løsning til at forhindre overførsel af forurenet luft via ventilationsanlægget med roterende veksler

  • En enkel plug & play løsning, der også kan eftermonteres
  • Afkastluftens overførselsrate EATR = 0%**
  • Den perfekte løsning til hoteller, uddannelsesinstitutioner, kontorer, hospitaler, indkøbscentre etc. 

Læs mere under VEX4000 Rotersektion, VEX200 eller kontakt os for yderligere oplysninger.

*Automatic Leakage Control

** Tested and validated at Danish Technical University. EATR = 0% based on Eurovent "Air Leakages in Air Handling Units:  Guidelines for Improving Indoor Air Quality and Correcting Performance", 2021, EN308 and EN16798-3.