Siden 2013 har det været et krav at alle ventilatorer mellem 125W og 500kW skulle opfylde en minimumseffektivitetsgrad (N) i bedste driftspunkt.

De forskellige ventilatortyper måles efter forskellige metoder. Det er nødvendigt for at tage hensyn til de enkelte ventilatorers egenskaber og anvendelsesområder – da virkningsgraden her har indflydelse.

Diagrammet herunder viser hvilke minimumskrav, der stilles til de forskellige ventilatortyper. Dvs. at total virkningsgraden for den enkelte motor/ventilator skal ligge over den gældende kurve.

Eco design krav graf

 

Ventilatorer med betegnelsen VSD (variable speed drive) kan indstilles til ønsket driftspunkt, og er typisk ventilatorer med FC- eller EC-motor – her vist med stiplet linje. Ventilatorer med spændingsregulerede motorer skal opfylde kravene, der er vist med fuldt optrukket linje.

Hvilke værdier skal angives for ventilatorer

  • Reel virkningsgrad i optimalt driftspunkt
  • Anvendt målemetode
  • Effektivitetsgrad (N) er en matematisk konvertering til 10 kW, således at effektiviteten kan kontrolleres i forordningen EC327/2011

EXHAUSTO har testet hele sit produktprogram i henhold til kravene og har sikret, at alle produkter overholder 2015-kravene. Bl.a. har vi indført EC-motorteknologi, og dermed øget energieffektiviteten yderligere. Det betyder at alle ventilatorer fra EXHAUSTO har en virkningsgrad, der ligger pænt over minimumskravene fra 2015.

Ecodesign logo in green


Find Ecodesigndata for ventilatorer
Ecodesigndata findes under de enkelte ventilatorers tekniske data (pr. størrelse).