Find selve direktivet her - hvor kravene er beskrevet i detaljer.

NRVU- og RVU aggregater

Kravene er delt i to overordnede kategorier:

Forkortelsen NRVU står for Non-Residential Ventilation Unit, mens RVU står for Residential Ventilation Unit. Man skal ikke lade sig forvirre af, at ordet beboelse (residential) bruges som en del af definitionen. Det er alene luftmængden, der afgør om et aggregat kategoriseres NRVU eller RVU, ikke anvendelsesområdet - se herunder.

RVU*

Residential Ventilation Unit Luftmængde: Mindre end 250 m³/h

NRVU eller RVU

Fabrikanten vælger om aggregatet skal kategoriseres NRVU eller RVU Luftmængde: Mellem 250 - 1.000 m³/h

NRVU*

Non-Residential Ventilation Unit Luftmængde: Større end 1.000 m³/h

*uanset anvendelsesområde med undtagelse af procesventilation (læs mere herom under NRVU-aggregater).

Regler for NRVU-aggregater

NRVU-aggregater er aggregater med nominel luftmængde over 1000 m³/h.

Direktivet

Kravene i Ecodesign direktivet drejer sig primært om:

 • Ventilatorernes strømforbrug (SFP)
 • Ydelsen på den anvendte varmegenvinding

Selvom definitionen på strømforbrugets grænseværdier er noget kompleks, så er minimumskravene til varmegenvindingen klart defineret og er fastlagt således:

Fra 2018: Pladevekslere mindst 73%, væskekoblede batterier dog kun 68 %

Direktivet stiller som nævnt også krav til det specifikke elforbrug (SFP). Dette er beskrevet i en formel, der er afhængig af en række faktorer - bl.a. den aktuelle temperaturvirkningsgrad.

VEX-Oversigt

For at gøre det overskueligt og let tilgængeligt har EXHAUSTO for udarbejdet en tabel med gennemregninger ud fra et nominelt driftspunkt og gengivet resultatet som tabelværdier. Denne tabel indeholder data for programmet af kompakt VEX. Find link til VEX-oversigt nederst på siden.

Beregningsprogrammer

I vores beregningsprogrammer kan du få svar på om et bestemt aggregat lever op til Ecodesignkravene i et bestemt driftpunkt. Alle EXHAUSTOs NRVU-aggregater overholder 2018-kravene.

Her gælder retningslinjerne for Ecodesign ikke

Som udgangspunkt for om et ventilationsanlæg skal overholde Ecodesigndirektivet kan man sige at:

 • Ventilation for mennesker = er omfattet
 • Procesventilation = kan være undtaget

Retningslinjerne for Ecodesign gælder normalt ikke for ”ren” procesventilation, i korrossive miljøer, ved lufttemperatur over 100°C og ved transport af brændbare gasser og dampe.

Eksempel på steder hvor Ecodesignkravene normalt ikke er gældende:

 • Industriemhætte, hvor ventilationsanlægget ikke også omfatter rumventilation (for mennesker)
 • Datacentre, serverrum
 • Recirkulationsanlæg (<10% udeluftandel)

Læs mere her:

Implementeringsguide fra EU (engelsk)
FAQ on the Ecodesign Directive 2009/125/EC (engelsk)

Lokale krav

De enkelte EU-landes krav til temperaturvirkningsgrad er udgået og erstattet af kravene i Ecodesigndirektivet, hvorimod kravet til SEL/(SFP) fortsat består i mange EU-lande, idet dette krav gælder for det færdigt installerede ventilationsanlæg inkl. tryktab i kanaler, armaturer og taghætter mm, altså den færdige installation. 

Find et eksempel på en Ecodesign erklæring her

Regler for RVU-aggregater

RVU - aggregater med nominel luftmængde under 250 m3/h.

For små ventilationsanlæg er der krav om en energimærkning af aggregatet, som vi kender det fra fx køleskab.
Kravene drejer sig primært om oplysninger og energimærke.

Følgende skal oplyses:

Energylabel Exhausto
 •  
 • - Aggregatets årlige energiforbrug (kWh/m2 pr. år, negativ værdi)
 •  
 • - Ydelsen på den anvendte varmegenvinding

 

 

Udover at aggregatet skal energimærkes, skal der stilles en masse oplysninger til rådighed både på internettet og medleveres aggregatet. Ud fra energimærket et det tanken at kunden selv finder den bedste løsning i forhold til energiforbrug og pris. 

I modsætning til de store aggregater, stiller BR18 stadig krav til temperaturvirkningsgraden og herudover det specifikke elforbrug for den samlede installation inkl. tryktab i kanaler, armaturer og taghætte mv. som for de store aggregater.

Krav2018
SEC (specific energy consumption)Mindre end -20 kWh/m3 x år
Lydeffekt for rum (LWa)40 dB
Variabel hastighedMinimum 3 trin eller variabel
By-pass funktionTermisk by-pass
Filter advarselVisuelt signal