Her kan man styre ventilationen afhængigt af, hvornår de enkelte lokaler bruges, dog ikke hvor meget de belastes i tidsrummet, hvor de er i brug.

Ur og ugeplan styrer tænd/sluk af grundventilationen.

Kontakt eller bevægelsessensor skruer op for ventilationen i de enkelte rum.

En regulator holder konstant tryk i kanalsystemet, så luftmængden fordeles korrekt.

VAV - variabel luftmængde

Vi anbefaler VAV, når:

  • Lokaler benyttes periodevis
  • Der er et lavt udsving i personbelastningen
  • Der er et lavt udsving i varmebelastningen

 

Eksempler:

Nordvendte klasselokaler, kontorer

Løsningen

Fordele

  • Kun ventilation af de lokaler, der anvendes

Ulemper

  • Samme luftmængde i lokalet uanset antal personer
  • Opdatering af ugeplan ved ændring i brugsmønster
  • Samme luftmængde i alle rum, uanset belastning