Ecodesigndirektivet - hvad betyder Ecodesign-retningslinjerne

For at reducere det europæiske energiforbrug stiller EU krav til energieffektiviteten i energiforbrugende produkter, også kendt som Ecodesigndirektivet(2009/125/EC).

Direktivet udmøntes i ecodesignkrav til konkrete produkter, f.eks. grænseværdier og krav til energieffektivitet. 

Læs mere om Ecodesignkrav til ventilatorer (gælder både for EXHAUSTOs ventilatorprogram og for de ventilatorer, som er monteret i vores kompakte VEX-serier.)

Læs mere om Ecodesignkrav til ventilationsaggregater

Her finder du Ecodesigndata for vores produkter:

Ventilatorer: 
BESB, BESF, DTV, DTH og VVR
Ecodesigndata kan findes under de enkelte ventilatorers tekniske data - (pr. størrelse)

Decentrale VEX-aggregater
VEX35-2DV og VEX308

Ecodesigndata for decentrale ventilationsaggregater  kan downloades fra vores downloadcenter - sæt x i "EU-/ECO-erklæring og vælg produktgruppe, serie og størrelse.

Kompakte VEX/CX-aggregater:
VEX100, VEX200, VEX300 og CX300C
Ecodesigndata for ventilationsaggregater kan downloades fra vores downloadcenter - sæt x i "EU-/ECO-erklæring og vælg produktgruppe, serie og størrelse.

Modulaggregater:
VEX4000, VEX5000
Ecodesigndata for modulaggregater vil indgå som en del af produktkonfigurationen - udført i EXselectPRO


Opdatering:

Siderne om Ecodesign vil løbende blive opdateret med ny information om Ecodesigndirektivet mht. dets krav og forordninger.


KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her