Ventilationday - konference room

EXHAUSTO Institute


Formål med EXHAUSTO Institute

EXHAUSTO Institute har til formål at støtte og følge forskningen inden for ventilation og indeklima samt bringe forskningsresultaterne ind i EXHAUSTOs produkter og vores tankegang, til glæde for kunder og brugere af vores produkter.

Vi formidler især den opsamlede viden ved at stille guides og artikler til rådighed her på Instituttets egen hjemmeside.

Institutets opgaver

Instituttet er sponsor for:

Indeklimaforskning på DTU – Danmarks Tekniske Universitet, ICIEE (International Center for Indoor Environment and Energy)

Instituttet samarbejder med:

Indeklimaforskning på AAU – Aalborg Universitet, Forskningsgruppen for indeklimakvalitet og Bygningssystemer.

Formålet med sponsoratet og samarbejdet er at kunne følge indeklimaforskningen på nært hold for på den måde at kunne at bidrage til at forbedre menneskers sundhed og velbefindende.

Konferencer og ventilationsdag

EXHAUSTO Institute deltager jævnligt i forskellige konferencer om Ventilation og Indeklima, dels for at følge udviklingen og dels for videndele med forskerverdenen. Som oftest udarbejdes referat og i nogle tilfælde artikler om indhold og nye ideer fra konferencerne.

EXHAUSTO Institute arrangerer EXHAUSTO Ventilationsdagen for hele Ventilationsbranchen en gang om året for kunder og samarbejdspartnere. Her vil typisk være indlæg fra forskerverdenen, om lovgivningen samt nye landvindinger indenfor Ventilation og Indeklima. Se indlæg fra seneste Ventilationsdag.

Det er vores mål at videregive viden om ventilation af høj kvalitet og med lavt energiforbrug.

Forskningsprojekter

EXHAUSTO Institute deltager i forskningsprojekter, primært indenfor områderne Indeklima, varmegenvinding, energi m.fl. og ønsker på den måde at samarbejde med en række organisationer og forskningscentre i ind- og udland.
EXHAUSTO Institute er desuden medlem af Centerkomiteen ved ICIEE/DTU, og kan således følge forskningen her på nærmeste hold.

Lovgivning, normer og standarder

EXHAUSTO Institute deltager i flere sammenhænge omkring udarbejdelsen af lovgivning og normer/standarder:

Norm for Brandsikring af Ventilationsanlæg, DS428, hvor vi deltager i arbejdsgruppen S-313 ved Dansk Standard, og sammen med andre interessenter i branchen arbejder med brandsikring af ventilationsanlæg. 

Norm for Ventilationsanlæg, DS447, hvor vi deltager i arbejdsgruppen S-313 ved Dansk Standard, og sammen med andre interessenter i branchen arbejder med krav til ventilationsanlæg. Normen er netop udgivet/revideret 1. januar 2022.

Europæisk norm for Boligventilationsanlæg i arbejdsgruppen CEN TC156 / WG2. Her arbejdes sammen med andre producenter og interessegrupper på normen for alt hvad der har med ventilation af boliger at gøre, herunder hele serien af normer med numrene EN13 141, hvor part 3 om emhætter og part 7 om decentrale anlæg har vores særlige bevågenhed.

Eurovent, certificering af varmegenvindingsaggregater,  hvor vi deltager i arbejdet og bidrager til fælles input til EU-kommmissionen om de overordnede regler inden for dette område.

Læs mere om Eurovent-certificering her.

Læs mere om Eurovent her,

ESG-teaser

Fremtiden er nu

Bæredygtighed er ikke kun en moralsk forpligtelse, det er også en strategisk beslutning... - læs HVAC årskommentaren fra EXHAUSTO

Læs artikel her
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever op til Ecodesigndirektivet, læs mere her

Læs mere her