Få 15 DGNB-point på dit boligprojekt

Vores banebrydende EXHAUSTO ESL245 er en udtræksemhætte er verificeret af Teknologisk Institut. Luftmængder ved forskellige montagehøjder og kravet til emopfangsevne i henhold til BR18 er dokumenteret. Emhætten ESL235 er ligeledes verificeret af Teknologisk Institut.

Skal dit næste boligbyggeri certificeres som bæredygtigt med et sølv, guld eller platin DGNB-certifikat, så kan du opnå 15 ekstra point ved at vælge ESL245 eller ESL235 i kombination med et af vores aggregater - se tabellen herunder.

Kategori SOC 1.2 - pkt. 3.3 (maks 15 point)
Emopfangsevne på mere end 75%, som er 3. parts verificeret+8 point
Blue checkmark

 

Emhætte er opsat under samme betingelser som den er testet+2 point
Blue checkmark

 

Emhættens afkast er placeret over tag+2 point 
Automatisk forcering af indblæsningsluften+5 point
Blue checkmark

 

 

Såvel vores decentrale boligventilationsaggregat VEX40T som vores store program af kompakte VEX-aggregater med modstrømsveksler er velegnet til et bæredygtig boligbyggeri. Læs mere om dem her.

Har du spørgsmål?

Har du et projekt, hvor køling skal tænkes ind, så tøv ikke med at kontakte os for kompetent rådgivning.

Meget lavt lydniveau

Også når det gælder lyd er ESL245 og ESL235 i top... - her ses lydtrykniveau for emhætte i henholdsvis køkken-alrum og i separat køkken.

Køkken-alrum

Separat køkken

Maks. 10 point

Minimum funktion

Maksimum funktion

Minimum funktion

Maksimum funktion

 

LAeq2T ≤ dB(A) 50

LAeq2T ≤ dB(A) 65

LAeq2T  ≤ dB(A) 55

LAeq2T ≤ dB(A) 70

2,5

LAeq2T  ≤ dB(A) 45

LAeq2T ≤ dB(A) 60

LAeq2T ≤ dB(A) 50

LAeq2T ≤ dB(A) 65

5

LAeq2T ≤ dB(A) 40

LAeq2T ≤ dB(A) 55

LAeq2T ≤ dB(A) 45

LAeq2T ≤ dB(A) 60

10

 

Opnå mere end 100 point

Hos EXHAUSTO har vi en stor viden om bl.a. DGNB. Ved at kombinere de rette løsninger kan man samlet set bidrage med mere end 100 point i bygherres eftertragtede regnskaber. 

Løsninger til fremtidens krav

De nye emhætter udvikles i samarbejde med Teknologisk Institut og med tilskud fra EUDP, Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. Det er en ordning, som støtter ny teknologi på energiområdet og som bidrager til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

For os er det helt naturligt at bidrage til denne type projekter. Vores udbytte er ny viden, involvering og indsigt, som gør os i stand til at udvikle markedsledende ventilationsløsninger.