Adaptiv, behovsstyret ventilation

Behovsstyring via patenteret adaptiv trykregulering (aDCV)

 

Sådan kan konstanttrykreguleret ventilation optimeres yderligere

Den patenterede adaptive trykregulering er udviklet af Aldes. Den giver mulighed for at optimerere drift med konstanttrykregulering af ventilationssystemer med variable luftmængder. Pt. kan ventilationen i et VEX4000-aggregat styres via aDCV. 

Op til 43% besparelse

Gennem den patenterede adaptive trykregulering kan der opnås op til 43% besparelse på energiomkostningerne - sammenlignet med et anlæg med konstanttrykregulering (VAV), og op til 19% i forhold til et behovsstyret anlæg med konstanttrykregulering (DCV).

Flere fordele ved patenteret adaptiv trykregulering

Benyt aDCV og opnå en energibesparelse ved lavere tryktab og lavere lydniveau

Ved konstanttrykregulering (VAV) bliver der stillet et konstant tryk gennem ventilationsanlægget til rådighed ved alle luftmængder (Fig.: 1 – blå linje). 


Ved variable volumenstrømsystemer (VAV)– f.eks. zoneregulering via CO2 eller fugtighed, kræver ventilationsanlægget imidlertid mindre tryktab i systemet ved lavere luftmængde (Fig.:1 - rød linie) - og det er netop muligt ved aDCV.

VEX4000 aDCV tryktab DK 

SFP-værdi

aDCV – den patenterede adaptive trykregulering sænker ventilationsanlæggets tryk ved faldende luftmængde og stiller kun det nødvendige tryk til rådighed.

Derved bruger ventilationsanlægget - specielt i delbelastningssituationerne - væsentligt mindre energi end ved konstanttrykreguleringen (Fig.: 2 – rød linje) 

VEX4000 aDCV SFP DK 

Eksempel, skole/kontorbygning

Her ses et typiske eksempel på ventilationsbehovet i løbet af døgnet. Om natten går ventilationssystemet i "night mode" og et traditionelt DCV system vil reducere trykket til f.eks. 50 Pa. I denne periode vil energiforbruget for DCV og aDCV være ens. Om dagen, hvor ventilationsbehovet typisk vil variere ift. aktiviteten i de forskellige lokaler, vil drift med aDCV reducere trykket og dermed tryktabet og på den måde spare energi ift. DCV.

aDCV eksempel DK

Herunder ses en sammenligning mellem drift med DCV og aDCV, hvilket viser en besparelse på ca. 16% på årlig basis. Vores beregninger har vist, at besparelsen ved at styre ventilationen med aDCV frem for DCV typisk vil ligge på 15-20%. 

Sammenligning mellem drift med DCV og aDCV  

Hvis vi sammenligner aDCV med CAV og VAV vil besparelsen være endnu større.

 

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her