VEX4000 - MODSTRØMSVARMEVEKSLER Modul

VEX4000 - MODSTRØMSVARMEVEKSLER

Modul

Modul til VEX4050-4100 med modstrømsvarmeveksler. Ingen lugt og fugtoverførsel kombineret med høj temperaturvirkningsgrad.
VEX4000 - MODSTRØMSVARMEVEKSLER
Modstrømsvarmeveksler-sektion til VEX4050 - VEX4100, luftmængde op til 29.400 m³/h (ERP18)

Ingen overførsel af lugt og fugt
Et VEX-aggregat med modstrømsvarmeveksler er en stor fordel i bygninger, hvor overførsel af lugt og fugt helt skal undgås, f.eks. lejlighedsbyggeri, flerfamiliehuse og plejehjem mm. Ligeledes kan modstrømsvarmeveksleren være den optimale løsning i bygninger, hvor lokalerne anvendes forskelligt - som f.eks. fabrik med produktionslokale og kontor osv.


Høj temperaturvirkningsgrad
Et VEX-aggregat med modstrømsvarmeveksler er ofte den mest energieffektive løsning med en høj varmegenvindingsgrad. Kapacitetsområdet for VEX4000CF - der går op til 29.400 m³/h (ERP18) gør det muligt at lade et aggregat dække et større antal lejligheder.

Modstrømsvarmeveksler kombineret med varmepumpe
VEX4000CF kan kombineres med varmepumpesektionen VEX4000RHP. De to moduler vil til sammen give en meget energirigtig løsning.

Split-løsning
VEX4000CF kan fås som SPLIT-løsning. Dvs. at sektionen leveres som flatpack, der nemt kan transporteres ind. Sektionen samles og monteres af EXHAUSTO-personale.
VEX4000 - MODSTRØMSVARMEVEKSLER

Vigtigste produktegenskaber

 • Ingen overførsel af lugt og fugt
 • Høj temperaturvirkningsgrad
 • Kan fås som SPLIT, hvis adgangsveje kræver det
 • Kan kombineres med reversibel varmepumpe
 • Konstrueret i henhold til VDI 6022

BEHOV FOR FROSTSIKRING

I modstrømsvarmevekslere med høj virkningsgrad kan der ske tilisning af veksleren, når fraluften indeholder fugt, og det er frostvejr udenfor. Dette vil især være aktuelt, når der er tale om boligbyggeri, herunder plejehjemsboliger og lign. For at undgå tilisning af modstrømsvarmeveksleren sørger automatikken for at afisning af veksleren udfra bestemte forudsætninger.

Sådan foregår af-isningen:

Tryktabet over modstrømsvarmeveksleren måles af trykfølere på begge sider af veksleren.

Når trykfaldet overstiger et forud defineret setpunkt, sørger EXcon-automatikken for at bypass-spjældet åbnes, og af-isningen starter.

Den kolde udeluft vil ledes uden om varmeveksleren, og eftervarmefladen vil være den eneste varmekilde.

Det er derfor vigtigt, at eftervarmefladen dimensioneres til at levere den nødvendige fremløbstemperatur ved dimensioneret minimum udetemperatur. (I Danmark f.eks. -12°C)

Afisning under særligt kolde klimaforhold:

Ved særligt kolde klimaforhold anbefaler vi, at VEX4000 CF kan suppleres med en elektrisk forvarmeflade (PHE).

Forvarmefladen sikrer, at fremløbstemperaturen aldrig falder til under et forud defineret setpunkt for at undgå at afisningen påbegyndes.

Forvarmefladen bruger energi, men den sikrer også, at modstrømsvarmeveksleren fortsætter driften og opnår en høj varmegenvindingsgrad. Det er samlet set en bedre løsning end at aggregatet skal være i konstant afisningstilstand uden varmegenvinding, hvilket kan være situationen i perioder af året.

VEX4000CF fås i to versioner, Standard efficiency modstrømsveksler og High efficiency modstrømsveksler

Standard efficiency modstrømsveksler:

  • Lamelafstand 3 mm
  • Varmegenvindingsgrad < 80%
  • Høj luftmængde

High efficiency modstrømsveksler:

  • Lamelafstand 2,1 mm
  • Varmegenvindingsgrad > 80%
  • Lavere luftmængde

Hvilken modstrømsvarmeveksler, der vil være den optimale vil variere ift. projektets forudsætninger.

VEX modelHøjde (mm)Længde (mm) Dybde (mm)
VEX4050174418001755
VEX4060206920851930
VEX4070206920852115
VEX4080249423652325
VEX4090274426302625
VEX4100302429002895

Produkt- og tilbehørsvarianter

 • VEX4000 - MODSTRØMSVARMEVEKSLER
  VEX4000 - MODSTRØMSVARMEVEKSLER