VEX350/360/370H Ventilationsaggregat

VEX350/360/370H

Ventilationsaggregat

VEX350/360/370 er en serie af ventilationsaggregater med modstrømsvekslere, der kan levere luftmængder helt op til 9.200 m3/h. Høj temperaturvirkningsgrad  og meget lavt SFP
VEX350/360/370H
VEX350/360/370 er en serie af ventilationsaggregater med modstrømsvekslere, der kan levere luftmængder helt op til 9.200 m3/h.

De er konstrueret sådan, at de har maksimal temperaturvirkningsgrad, samt et meget lavt SFP-tal. 

VEX-aggregaterne er modulopbyggede, hvilket har den store fordel, at VEX350 og VEX360 kan komme igennem en døråbning på 900 x 2000 mm og bliver derfor leveret sektionsdelt.
VEX350/360/370H

Vigtigste produktegenskaber

 • Unik energibesparende konstruktion med dobbelt bypass
 • Kan bestilles som udendørs model
 • Kan transporteres igennem en 90 cm. døråbning, VEX370 dog i SPLIT 1 udførelse
 • Forskellige varme- og kølefladeløsninger, VEX370 desuden med integreret vandvarmeflade
 • Kompakte aggregater
 • EXact2, avanceret automatik
Motorklasse iht. IEC TS 60034-30-2 Overstrømsbeskyttelse

IE5 (Ultra Premium Efficiency)

Indbygget

Varianter Max. totalvirkningsgrad (%) Krav til effektivitetsgrad ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt Overbelastningsbeskyttelse
VEX350H

60

62N (2015)

74,4N

Eingebaut

VEX360H

57,1

62N (2015)

67,2N

Eingebaut

VEX370H

60,4

62N (2015)

66,6N

Eingebaut

Varianter Spænding indgang Regulering Styresignal med automatik Medietemperatur (luft) Omgivelsestemperatur
VEX350H

1 x 230 V

Trinløs via motorstyring (MC)

Modbus

-40°C....+40°C

-30°C....+50°C

VEX360H

1 x 230 V

Trinløs via motorstyring (MC)

Modbus

-40°C....+40°C

-30°C....+50°C

VEX370H

3 x 400 V

Trinløs via motorstyring (MC)

Modbus

-40°C....+40°C

-30°C....+50°C

VEX350/360/370H
Varianter A (mm) A1 (mm) A2 (mm) B (mm) C (mm) Vægt (kg) Vægt for indtransport
VEX350H

2632

763

1106

945

1904

635

Varmevekslersektion: 260 kg, Ventilatorsektion: 2 x 150 kg, Sokkel: 75 kg

VEX360H

2932

763

1406

945

1904

702

Varmevekslersektion: 310 kg, Ventilatorsektion: 2 x 156 kg, Sokkel: 80 kg

VEX370H

3268

880

1500

1366

1904

1018

Varmevekslersektion: 430 kg, Ventilatorsektion: 2 x 220 kg, HCW varmeflade (integreret): 58 kg, Sokkel: 90 kg

Varianter Min. luftmængde (m³/h) Maks. ErP luftmængde (m³/h) (m³/h) Maks. luftmængde (m³/h)
VEX350H

700

3740

3820

VEX360H

1100

4885

5360

VEX370H

1440

7800

8910

Varianter Frekvens (Hz) Max. effekt af det elektriske batteri 1 (kW) Anlæggets maksimale elektriske effekt (kW) Spænding (V) Maks. fasestrøm (A) Maks. nulstrøm (A)
VEX350H

50

2,9

2,9

3x400

11,2

15

VEX360H

50

5

5,0

3x400

18,0

23,5

VEX370H

50

9,5

9,5

3x400

17,5

 

MEKANISK YDEEVNE: I henhold til ds/en 1886 og certificeret af Eurovent

I henhold til ds/en 1886 og certificeret af Eurovent:

 • Styrke af aggregathus: D1 (M)
 • Tæthed ved undertryk på -400 Pa: L1 (M)
 • Tæthed ved overtryk på +700 Pa: L1 (M)
 • Filter bypass lækage: F9 ved under- og overtryk
 • Termisk transmission: T2 (M)
 • Termisk brofaktor: TB3

Kabinetterne er lavet af Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO 12 944-2 og isoleret med 50 mm mineraluld. Det medfører et lavt lydniveau til omgivelserne/opstillingsrummet.

Panelkonstruktionen minimerer dannelsen af kuldebroer i aggregatet.

Motorsektionerne er monteret i svingningsdæmpere, hvilket betyder mindre støj og vibrationer i kanalerne, og man behøver ikke montere flexforbindelser mellem aggregat og kanalsystem.

Motorsektionerne er udtrækbare for nemmere service.

Motorerne er type EC med meget høj virkningsgrad, der lever op til EcoDesign direktivets krav.

EXstream performance

Aggregatet er forsynet med EXHAUSTOs EXstream ventilatorhjul, et af markedets førende ventilatorhjul med hensyn til lavt energiforbrug og lavt lydniveau.

Ventilatorhjulets omdrejningtal og antal skovle er optimeret, sådan at støj fra "skovlfrekvensen" ligger i 500 Hz-båndet. Det betyder, at der er behov for færre/mindre lyddæmpere end normalt, da det er billigere at dæmpe støjen ved 500 Hz end ved 125 Hz/250 Hz, hvor skovlfrekvensen normalt ligger.

Den let tilgængelige tilslutningsboks med indbygget forsyningsadskiller og automatsikringer sikrer nem adgang for tilslutning og servicering.

VEX350-360-370 serien kan leveres med panelfiltre og posefiltre.

Panelfiltre: Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7)

Posefiltre: ePM10 60% (M5) eller ePM1 60% (F7)

Der medleveres som standard en montagesokkel med fødder, der har en justerbar højde på 130 - 160 mm.

Aggregatet samles i bunden ved hjælp af soklen, og via kuffertbeslag i toppen.

VEX350/360 er modulopbygget, hvilket har den store fordel, at de kan komme igennem en døråbning på 900 x 2000 mm og bliver derfor leveret sektionsdelt. Det er yderligere muligt at bestille aggregaterne som SPLIT, hvis der ikke er plads til at transportere dem ind sektionsvis.

VEX370 er også modulopbygget og kan leveres i to forskellige split versioner.

I SPLIT 1 udførelse leveres ventilatorsektionerne klar til drift, men varmevekslersektionen leveres uden at være fuget og kan på stedet opdeles i to sektioner, således at alle 4 sektioner kan indtransporteres igennem en døråbning på 900 x 2000 mm.

Hvis der er behov for indtransport igennem mindre åbninger er det muligt at bestille VEX370 i SPLIT 2 udførelse, hvor hele aggregatet leveres uden fuger og kan skilles helt ad for indtransport og samling på stedet af certificeret personale.

Konstruktionen er udformet således, at luften i overgangsperioder og ved sommerdrift kan ledes uden om varmeveksleren, via bypass, når der er reduceret eller ingen behov for varmegenvinding. Der er bypass på både fraluft- og tilluftsiden. Fraluft og udeluft filtreres både under sommerdrift og vinterdrifts.

Ved sommerdrift, uden varme-/kølegenvinding, ledes både udeluften og fraluften via bypass uden om varmeveksleren. Derved reduceres det interne tryktab og anlægget får lavere strømforbrug til ventilatorerne og reduceret SFP-værdi. Hvis der vælges kølegenvinding i EXact2-automatikken vil begge luftstrømme ledes igennem varmeveksleren om sommeren ligesom ved vinterdrift.

Ved vinterdrift, med varmegenvinding, ledes fraluften ind foroven og lodret igennem modstrømsveksleren sammen med evt. kondensvand. Udeluften ledes ind forneden og op igennem varmeveksleren - i modstrøm.

I det viste eksempel reduceres det specifikke elforbrug fra 2000 J/m3 til 1823 J/m3 i gennemsnit over hele året. Det gennemsnitlige specifikke elforbrug kan anvendes ved energirammeberegning. Reduktion svarer til en besparelse på ca. 9 %, altså en ikke uvæsentlig besparelse. Beregningen er også her meget afhængig af forudsætningerne og bør beregnes i hvert enkelt tilfælde ved hjælp af produktvalgsprogrammet EXselectPRO.

I ovennævnte eksempel for boligventilation var forudsætningerne:

 • Fralufttemperatur/fugtighed:22°C / 33% RH
 • Ønsket tillufttemperatur: 20°C
 • Temperaturvirkningsgrad: 80%
 • Kølegenvinding: Aktiv

Energiberegninger afhænger meget af den aktuelle situation, såsom forventet fraluft- og ønsket tillufttemperatur. Energiforbruget til af-isning er meget afhængig af fraluftens fugtighed. Ved boliger vil tilisning af varmevekslerne typisk begynde ved en udetemperatur omkring -4°C til -6°C, hvorimod der ved kontorer normalt ikke forekommer tilisning.

For at minimere energiforbruget til af-isning er det vigtigt, at isdannelsen detekteres ud fra tryktabsmåling over varmeveksleren, som det sker ved VEX350/VEX360/370.

Produkt- og tilbehørsvarianter

 • VEX350H
  VEX350H
 • VEX360H
  VEX360H
 • VEX370H
  VEX370H

Dokumenter

Showing 1 - y of dokument
 • VEX360 ERP/ECO-design-erklæring
  Certifikater og erklæringer
  342 Kb
 • VEX370 ERP/ECO-design-erklæring
  Certifikater og erklæringer
  342 Kb
 • VEX100OD, VEX200OD, VEX340-350-360-370OD - montering af tag
  Vejledninger
  3 Mb
 • VEX330-350T EXact connection diagram
  Vejledninger
  642 Kb
 • VEX350/360/370 Transportvejledning
  Vejledninger
  2 Mb
 • VEX370 Retrofit Filter Kit eftermontage vejledning
  Vejledninger
  5 Mb
 • VEX350/360 Retrofit Filter Kit eftermontage vejledning
  Vejledninger
  6 Mb
 • VEX370 demontering af varmevekslingssektion
  Vejledninger
  1 Mb
 • VEX370 montering og forsejling af varmevekslingssektion
  Vejledninger
  3 Mb
 • VEX360H med EXact2-automatik montage og installation
  Vejledninger
  4 Mb
 • VEX360HX uden automatik med modstrømsveksler - montage og installation
  Vejledninger
  4 Mb
 • VEX370H med EXact2-automatik, montage og installation
  Vejledninger
  5 Mb
 • VEX370H for anden automatik, montage og installation
  Vejledninger
  5 Mb
 • VEX350H med EXact2-automatik montage og installation
  Vejledninger
  4 Mb
 • VEX350HX uden automatik med modstrømsveksler - montage og installation
  Vejledninger
  4 Mb
 • VEX350H-360H-370H med anden automatik el-installationsguide
  Vejledninger
  2 Mb
 • VEX350H-360H-370H med EXact2-automatik el-installationsguide
  Vejledninger
  2 Mb
 • VEX, Siphon - pressure side, montagevejledning
  Vejledninger
  641 Kb
 • VEX, montage af METU-skinne
  Vejledninger
  358 Kb
 • VEX360HL, (horisontal, left)
  CAD-tegninger
  3 Mb
 • VEX360HR, (horisontal, right)
  CAD-tegninger
  3 Mb
 • VEX350HR, (horisontal, right)
  CAD-tegninger
  3 Mb
 • VEX350HL, (horisontal, left)
  CAD-tegninger
  3 Mb
 • VEX370HLW, (horisontal, left,med vandvarmeflade)
  CAD-tegninger
  3 Mb
 • VEX370HR, (horisontal, right, med vandvarmeflade)
  CAD-tegninger
  3 Mb
 • VEX370HL, (horisontal, left)
  CAD-tegninger
  3 Mb
 • VEX370HR, (horisontal, right)
  CAD-tegninger
  3 Mb
 • VEX340H-350H-360H-370H bestillingsformular
  Teknisk og kommerciel dokumentation
  293 Kb
 • VEX340H EF-overensstemmelseserklæring
  Certifikater og erklæringer
  168 Kb
 • VEX350 ERP/ECO-design-erklæring
  Certifikater og erklæringer
  355 Kb
 • VEX350/360/370H Orderform
  Teknisk og kommerciel dokumentation
  351 Kb

1 software