VEX330H Ventilationsaggregat

VEX330H

Ventilationsaggregat

Et af markedets mest kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler. Konstruktionen er optimeret i forhold til temperaturvirkningsgrad, luftmængde og energiforbrug.
VEX330H
Et af markedets mest kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler. Konstruktionen er optimeret i forhold til temperaturvirkningsgrad, luftmængde og energiforbrug.  Til trods for de kompakte mål er fokus stadig på, at servicering skal være så enkel som mulig.
VEX330H

Vigtigste produktegenskaber

 • Kompakt aggregat med stor ydelse
 • Samme aggregat, Left/Right
 • EXact2, avanceret automatik
 • Vand- eller elvarmeflade
 • Kan bestilles for udendørs installation
 • Lavt lydniveau
Medietemperatur (luft) Omgivelsestemperatur

-40°C ....+40°C

-30°C ....+50°C

Varianter Max. totalvirkningsgrad (%) Krav til effektivitetsgrad ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt
VEX330H1

60,1

62N (2015)

78,7N

VEX330H2

60,1

62N (2015)

73,7N

VEX330H
Varianter Vægt (kg) Vægt for indtransport
VEX330H1

153

143 kg (uden et aftageligt panel)

VEX330H2

156

146 kg (uden et aftageligt panel)

Varianter Min. luftmængde (m³/h) Maks. ErP luftmængde (m³/h) (m³/h) Maks. luftmængde (m³/h)
VEX330H1

70

830

900

VEX330H2

100

1510

1555

Varianter Frekvens (Hz) Anlæggets maksimale elektriske effekt (kW) Spænding (V) Maks. fasestrøm (A)
VEX330H1

50

0,6

1x230

3,1

VEX330H2

50

1,2

1x230

5,3

MEKANISK YDEEVNE: I henhold til ds/en 1886 og certificeret af Eurovent

I henhold til ds/en 1886 og certificeret af Eurovent:

 • Styrke af aggregathus: D1 (M)
 • Tæthed ved undertryk på -400 Pa: L1 (M)
 • Tæthed ved overtryk på +700 Pa: L1 (M)
 • Filter bypass lækage: F9 ved under- og overtryk
 • Termisk transmission: T2 (M)
 • Termisk brofaktor: TB3

Kabinetterne er lavet af Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO12944-2 og isoleret med 50 mm mineraluld. Det medfører et lavt lydniveau til omgivelserne/opstillingsrummet.

Panelkonstruktionen minimerer dannelsen af kuldebroer i aggregatet.

Motorsektionerne er monteret i svingningsdæmpere, hvilket betyder mindre støj og vibrationer i kanalerne, samt at det ikke er nødvendigt at montere flexforbindelser mellem aggregat og kanalsystem.

Motorerne er type EC med meget høj virkningsgrad, der lever op til EcoDesign direktivets krav.

VEX330H er udstyret med et optimeret centrifugalrhjul med bagudkrummede skovle. Hjulets udformning giver en stor ydelse med lavt energiforbrug.

Den let tilgængelige tilslutningsboks med indbygget forsyningsadskiller og automatsikringer sikrer nem adgang for tilslutning og justering.

Panelfiltrene er lette at udskifte og kan bestilles som filterklasse Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7) iht. EN779.

Filterstørrelse: 340 x 630 x 96 mm.

På VEX330H-modellerne kan begge sidepaneler afmonteres (et ad gangen). Det betyder, at samme aggregat kan fungere som både LEFT og RIGHT version.

Aggregatet kan også bestilles som udendørsmodel. Aggregatet er så monteret med et tag, der beskytter mod vind og vejr.

VEX330H er konstrueret med bypass af-isning. Det vil sige, at udeluften i større eller mindre grad ledes uden om varmeveksleren og direkte hen til eftervarmefladen ved risiko for til-isning. Dette stiller større krav til ydelsen på eftervarmefladen. Til gengæld undgås en fordyrende forvarmeflade. Tegningen nedenfor viser et eksempel på en afisningssituation, hvor 20 % af udeluften ledes gennem bypassspjæld.

Temperaturstyret frostsikring er standard i automatikken. Det er en billig og i nogle situationer en tilstrækkelig frostsikring.

Temperaturføleren sidder inde i varmeveksleren og starter af-isningsforløbet når en given temperatur er nået. Denne temperatur er fabriksindstillet til 0 °C, men kan ændres i automatikken.

Temperaturstyret frostsikring starter af-isning uanset om der er is i veksleren eller ej.

Automatikken kender den aktuelle luftmængde og derfor også tryktabet igennem veksleren. Hvis der opbygges is i varmeveksleren vil tryktabet over veksleren stige, og når det overstiger en given værdi træder af-isningen i kraft.

Fordelen ved trykstyret frostsikring er, at der kun af-ises, når der rent faktisk er is, uanset om det er frostvejr eller ej.

Produkt- og tilbehørsvarianter

 • VEX330H1
  VEX330H1
 • VEX330H2
  VEX330H2

Dokumenter

Showing 1 - y of dokument
 • VEX, SiphonHE - frostsikring, montagevejledning
  Vejledninger
  598 Kb
 • VEX, Siphon - pressure side, montagevejledning
  Vejledninger
  641 Kb
 • VEX, Siphon - suction side, montagevejledning
  Vejledninger
  633 Kb
 • VEX330H med EXact2-automatik, El-installationsguide
  Vejledninger
  3 Mb
 • VEX330HX El-installationsguide til anden automatik
  Vejledninger
  907 Kb
 • VEX330HX uden automatik - montage og installation
  Vejledninger
  3 Mb
 • VEX330H med EXact2 automatik - montage og installation
  Vejledninger
  2 Mb
 • VEX330H-340H SPLIT aftaleseddel
  Teknisk og kommerciel dokumentation
  310 Kb
 • VEX330HX - EF-overensstemmelseserklæring
  Certifikater og erklæringer
  167 Kb
 • VEX330H - EF-overensstemmelseserklæring
  Certifikater og erklæringer
  168 Kb
 • VEX330H ERP/ECO-design-erklæring
  Certifikater og erklæringer
  345 Kb
 • VEX330H Bestillingsformular
  Teknisk og kommerciel dokumentation
  300 Kb

1 software