VEX300T Ventilationsaggregat

VEX300T

Ventilationsaggregat

VEX300T er et ekstremt kompakt aggregat med modstrømsveksler, toptilslutning og optimal energiydelse, samt et lavt lydniveau til omgivelserne.
VEX300T
Download CAD-fil
VEX300T
VEX300T er en serie af kompaktaggregater, hvor alle kanaler udgår fra toppen af aggregatet. Desuden er tilslutning af vand til køle-/varmeflade placeret i aggregatets top, ligesom kondensafløb tilsluttes på forsiden af aggregatet. VEX300T kan derfor placeres tæt på andet teknisk udstyr, da gavlene ikke skal tilgås for service.

Serien består af 5 størrelser og kan vælges med EXact2-automatik eller forberedt for anden automatik.

VEX300T er konstrueret med indbygget varme- eller køle-varmeflade, hvilket reducerer installationsomkostningerne. Det er desuden muligt at vælge forfiltrering på tilluften.

Konstruktionen er optimeret i forhold til kompakthed, temperaturvirkningsgrad, luftmængde og energiforbrug. Til trods for de kompakte mål er det nemt at servicere aggregatet med filterskift, rengøring mm.
VEX300T

Vigtigste produktegenskaber

 • Transport gennem 900 mm dør mulig
 • Højeffektiv varmegenvinding (op til 90 %)
 • Eksklusivt Aldes Smart Control-system
 • Optimal luftkvalitet og termisk komfort
 • Lodret kanaltilslutning
 • Valg af venstre eller højre side til tilluft
 • Konfigurationsspecifikke eldiagrammer leveres med aggregatet (inkl. tilbehør)

VEX300T bringer frisk, filtreret luft ind i bygningen og genvinder varmen fra afkastluften ved hjælp af den højeffektive varmeveksler. Den indgående luft kan opvarmes og/eller køles ved hjælp af et komplet udvalg af køle- og varmeflader.

 • Ekstremt kompakt design med toptilslutning
 • Integreret køle-/varmeflade
 • Meget støjsvagt produkt, afgiver minimal støj til omgivelserne
 • VEX300T skal placeres indendørs, og kan anvendes til alle formål, hvor den særlige topkonstruktion vil være fordelagtig ift. installationen.
Varianter Isoleringstæthed (kg/m3) Tykkelse af isolering (mm) Motorklasse iht. IEC TS 60034-30-2 Overstrømsbeskyttelse Motortype
VEX310T

65

50

IE4 (Super Premium Efficiency)

Indbygget

EC

VEX320T

65

50

IE4 (Super Premium Efficiency)

Indbygget

EC

VEX330T

65

49

IE4 (Super Premium Efficiency)

Indbygget

EC

VEX340T

65

50

IE4 (Super Premium Efficiency)

Indbygget

EC

VEX350T

65

50

IE4 (Super Premium Efficiency)

Indbygget

EC

Varianter Spænding indgang Regulering Styresignal med automatik Medietemperatur (luft) Omgivelsestemperatur
VEX310T

1 x 230 V

Trinløs via motorstyring (MC)

Med integreret automatik: ModbusFor anden automatik: 0-10 V DC

-40°C...+40°C

-30°C...+50°C

VEX320T

1 x 230 V

Trinløs via motorstyring (MC)

Med integreret automatik: ModbusFor anden automatik: 0-10 V DC

-40°C...+40°C

-30°C...+50°C

VEX330T

1 x 230 V

Trinløs via motorstyring (MC)

Med integreret automatik: ModbusFor anden automatik: 0-10 V DC

-40°C...+40°C

-30°C...+50°C

VEX340T

1 x 230 V

Trinløs via motorstyring (MC)

Med integreret automatik: ModbusFor anden automatik: 0-10 V DC

-40°C...+40°C

-30°C...+50°C

VEX350T

1 x 230 V

Trinløs via motorstyring (MC)

Med integreret automatik: ModbusFor anden automatik: 0-10 V DC

-40°C...+40°C

-30°C...+50°C

Varianter Max. totalvirkningsgrad (%) Krav til effektivitetsgrad ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt
VEX310T

47,9

62N (2015)

78,4N

VEX320T

46,9

62N (2015)

68,5N

VEX330T

60

62N (2015)

79,4N

VEX340T

61,5

62N (2015)

80,2N

VEX350T

67,5

62N (2015)

76,7N

VEX300T VEX300T
Varianter A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Ø tilslutning udeluft eller fraluft (mm) Ø tilslutning afkast eller tilluft (mm) Vægt (kg) Vægt for indtransport
VEX310T

1215

754

1200

595

490

250

250

157

86 kg (ekskl. låger, varmeveksler og ventilatorer)

VEX320T

1215

1024

1200

865

760

315

315

204

124 kg (ekskl. låger, varmeveksler og ventilatorer)

VEX330T

1474

1092

1500

932

827

315

315

265

158 kg (ekskl. låger, varmeveksler og ventilatorer)

VEX340T

1775

1092

1900

932

827

400

400

345

194 kg (ekskl. låger, varmeveksler og ventilatorer)

VEX350T

1825

1149

2400

990

885

500

500

415

245 kg (ekskl. låger, varmeveksler og ventilatorer)

Varianter Min. luftmængde (m³/h) Maks. ErP luftmængde (m³/h) (m³/h) Maks. luftmængde (m³/h)
VEX310T

80

550

550

VEX320T

100

1090

1225

VEX330T

200

1775

2150

VEX340T

350

2375

2460

VEX350T

400

3675

4095

Varianter Maks. virkningsgrad af varmeveksleren (%)
VEX310T

94

VEX320T

94

VEX330T

94

VEX340T

99

VEX350T

100

Modstrømsveksleren i VEX300T er i aluminium. Den er konstrueret på en sådan måde, at forholdet imellem varmegenvinding og tryktab er optimalt fordelt.

Det vil sige, at man opnår en meget høj temperaturvirkningsgrad samtidig med et lavt energiforbrug.

 • Virkningsgrad uden kondensation: 80 - 85 %
 • Virkningsgrad med kondensation: Op til 94 %

Ved kombinationen af en moderne EC-motor og et optimeret centrifugalhjul opnås et meget lavt energiforbrug, og en større ydelse på samme tid.

Via vores beregningsprogrammer er det muligt at få en energilabel, der angiver energiklassen for aggregatet under forudsætning af de definerede driftforhold.

Varianter Frekvens (Hz) Beskyttelsesklasse Maks. Strømforbrug 1x230V (A) Max. effekt af det elektriske batteri 1 (kW) Anlæggets maksimale elektriske effekt (kW) Spænding (V) Spænding af det elektriske batteri 1 Strømforsyning (V) Maks. fasestrøm (A)
VEX310T

50

IP20

3,9

3.9

0,5

1x230

3x400

230

3,9

VEX320T

50

IP20

4,7

7.81

1,0

1x230

3x400

230

4,7

VEX330T

50

IP20

7,3

10.41

1,7

1x230

3x400

230

7,3

VEX340T

50

IP20

7,3

14.96

1,75

1x230

3x400

230

7,3

VEX350T

50

IP20

13,5

22.76

2,7

1x230

3x400

230

13,5

 • Bilag nr. 1 til CEE  :  BAT-TH-126
Prøvningsværdier i henhold til EN 1886

D2, L1, L1, F9, T2, TB3

Kabinetterne er lavet af Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO12944-2 og isoleret med 50 mm mineraluld. Det medfører et lavt lydniveau til omgivelserne/opstillingsrummet.

Panelkonstruktionen minimerer dannelsen af kuldebroer i aggregatet.

Motorsektionerne er monteret i svingningsdæmpere, hvilket betyder mindre støj og vibrationer i kanalerne, samt at det ikke er nødvendigt at montere flexforbindelser mellem aggregat og kanalsystem.

Motorerne er type EC med meget høj virkningsgrad, der lever op til EcoDesign direktivets krav.

VEX300T er udstyret med et optimeret centrifugalhjul med bagudkrummede skovle.

Hjulet er af komposit, og dets udformning giver en stor ydelse ved et lavt energiforbrug.

VEX300T-serien leveres med integreret eftervarmeflade eller køle-/varmeflade

HE: El-varmeflade (kræver luftmængdestyring, tilbehør AFC)

HW: Vand-varmeflade

CW: Køle-/varmeflade (mulighed for køl om sommeren og varme om vinteren)

DX: Køle-/varmeflade (mulighed for køl om sommeren og varme om vinteren)

Se mere om køle-/varmefladerne under tekniske data for den enkelte størrelse.

Bemærk: Det er desuden muligt at bestille VEX300T helt uden køle- og/eller varmeflader

Den let tilgængelige tilslutningsboks med indbygget forsyningsadskiller og automatsikringer sikrer nem adgang for tilslutning og justering. Læs mere om elektrisk tilslutning i vejledningen "Elguide for VEX310-350T

Panelfiltre til tilluft og fraluft - filtrene er lette at udskifte.

Filtrene fås i følgende filterklasser: ePM1 80% (F9), ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M5) og Coarse 65% (G4).

Se filterdata under tekniske data for den enkelte VEX-størrelse.

Ved nogle projekter kan pladsforhold gøre indtransport af aggregatet vanskeligt eller umuligt. VEX300T kan derfor bestilles som SPLIT. Det betyder at aggregatet bygges og testes fra fabrik som vanligt - blot uden fugning. Aggregatet kan derfor nemt skilles ad på installationsstedet, bæres ind i enkeltdele, samles, fuges og idriftsættes.

Det er muligt at indsætte et filter (48 mm dybde) foran standardfilteret på tilluftsiden. Ved at sætte et grovere filter foran et finere filter reduceres tilsmudsning af det finere filter. Afhængig af udeluften og ønsket tilluftkvalitet kan det være en fordel/mulighed.

Filtrene til forfiltrering fås i følgende filterklasser: ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M5) og Coarse 65% (G4).

Tryktab mv. kan beregnes i produktvalgsprogrammet EXselectPRO.

VEX300T er konstrueret med bypass af-isning. Det vil sige, at udeluften i større eller mindre grad ledes uden om varmeveksleren og direkte hen til eftervarmefladen ved risiko for til-isning. Dette stiller større krav til ydelsen på eftervarmefladen. Til gengæld undgås en fordyrende forvarmeflade. Tegningen nedenfor viser et eksempel på en afisningssituation, hvor 20 % af udeluften ledes gennem bypassspjæld.

Eftervarmeflade og afisningsfunktionen:

Afisningssituationen vises ovenfor, her indgår en eftervarmeflade. Den er helt nødvendig for at få afisningsfunktionen til at fungere korrekt. Uden eftervarmeflade vil afisningsprocessen medføre, at temperaturen på tilluften falder, og før eller senere vil VEX-aggregatet stoppe pga. tilisning.

Varmeveksleren kan frostsikres på 2 måder, enten temperaturstyret eller trykstyret. Selve afisningen kan forløbe forskelligt afhængig af om der er installeret eftervarmeflade eller ej. Eftervarmeflade anbefales altid for at opretholde kontinuerlig ventilation.

Temperaturstyret frostsikring er standard i automatikken. Det er en billig og i nogle situationer en tilstrækkelig frostsikring.

Temperaturføleren sidder inde i varmeveksleren og starter af-isningsforløbet når en given temperatur er nået. Denne temperatur er fabriksindstillet til 0 °C, men kan ændres i automatikken.

Temperaturstyret frostsikring starter af-isning uanset om der er is i veksleren eller ej.

Automatikken kender den aktuelle luftmængde og derfor også tryktabet igennem veksleren. Hvis der opbygges is i varmeveksleren vil tryktabet over veksleren stige, og når det overstiger en given værdi træder af-isningen i kraft.

Fordelen ved trykstyret frostsikring er, at der kun af-ises, når der rent faktisk er is, uanset om det er frostvejr eller ej.

Produkt- og tilbehørsvarianter

 • VEX310T
  VEX310T
 • VEX320T
  VEX320T
 • VEX330T
  VEX330T
 • VEX340T
  VEX340T
 • VEX350T
  VEX350T