VEX100CF Ventilationsaggregat

VEX100CF

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat med modstrømsveksler og indbygget varmeflade, måske markedets mest kompakte aggregat.
VEX100CF
VEX100CF-serien er det velrenomerede VEX100-aggregat, nu udstyret med modstrømsveksler. Det betyder, at det kompakte og fleksible aggregat fortsat kan overholde gældende energibestemmelser, idet VEX100CF overholder Erp18. Det er en meget fleksibel aggregatserie, der kan bestilles som LEFT eller RIGHT og med studsplaceringer i side, top eller bund.

VEX140CF, 150CF og 160CF kan bestilles i enten Horisontal eller Vertikal udførsel, hvorimod VEX170CF kun kan bestilles som Horisontal.
VEX100CF

Vigtigste produktegenskaber

 • Kompakte aggregater med modstrømsveksler
 • Indbygget el- eller vandvarmeflade
 • Fleksible studsplaceringer
 • Horisontale og vertikale modeller
 • Kan bestilles til udendørs installation
 • Boligbyggeri (flerfamilieboliger)
 • Nybyggeri
 • Renovering
 • Erhvervslokaler

VEX100CF-serien er det velrenomerede VEX100-aggregat, nu udstyret med modstrømsveksler. Det betyder, at det kompakte og fleksible aggregat fortsat kan overholde gældende energibestemmelser, idet VEX100CF overholder Erp18. Det er en meget fleksibel aggregatserie, der kan bestilles som LEFT eller RIGHT og med studsplaceringer i side, top eller bund.
VEX140CF, 150CF og 160CF kan bestilles i enten Horisontal eller Vertikal udførsel, hvorimod VEX170CF kun kan bestilles som Horisontal.
Anbefaling
Da der er risiko for medrivning af kondensat på grund af luftvejenes placering, anbefaler vi ofte at tilkøbe tilbehør V100CFCONTUBE (kondensafløb med fitting for afkastside).

VEX100CF bringer frisk, filtreret luft ind i bygningen og genvinder varme fra udsugningsluften ved hjælp af sin højeffektive varmeveksler. Den indkommende luft kan opvarmes og/eller afkøles ved hjælp af et komplet udvalg af varme/ køleflader.

VEX100CF-serien er det velrenomerede VEX100-aggregat, nu udstyret med modstrømsveksler. Det betyder, at det kompakte og fleksible aggregat fortsat kan overholde gældende energibestemmelser, idet VEX100CF overholder Erp18. Det er en meget fleksibel aggregatserie, der kan bestilles som LEFT eller RIGHT og med studsplaceringer i side, top eller bund.
VEX140CF, 150CF og 160CF kan bestilles i enten Horisontal eller Vertikal udførsel, hvorimod VEX170CF kun kan bestilles som Horisontal.
Anbefaling
Da der er risiko for medrivning af kondensat på grund af luftvejenes placering, anbefaler vi ofte at tilkøbe tilbehør V100CFCONTUBE (kondensafløb med fitting for afkastside).

Motorklasse iht. IEC TS 60034-30-2 Overstrømsbeskyttelse

IE5 (Ultra Premium Efficiency)

Indbygget

Varianter Spænding indgang Regulering
VEX140CF, vertikal udførelse

1 x 230 V

Trinløs via motorstyring (MC)

VEX140CF, horisontal udførelse

1 x 230 V

Trinløs via motorstyring (MC)

VEX150CF, vertikal udførelse

1 x 230 V

Trinløs via motorstyring (MC)

VEX150CF, horisonal udførelse

1 x 230 V

Trinløs via motorstyring (MC)

VEX160CF, vertikal udførelse

1 x 230 V

Trinløs via motorstyring (MC)

VEX160CFH

1 x 230 V

Trinløs via motorstyring (MC)

VEX170CFH

3 x 400 V

Trinløs via motorstyring (MC)

Varianter Max. totalvirkningsgrad (%) Krav til effektivitetsgrad ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt
VEX140CF, vertikal udførelse

58,1

62N (2015)

76,2N

VEX140CF, horisontal udførelse

58,1

62N (2015)

76,2N

VEX150CF, vertikal udførelse

60

62N (2015)

74,4N

VEX150CF, horisonal udførelse

60

62N (2015)

74,4N

VEX160CF, vertikal udførelse

57,1

62N (2015)

67,2N

VEX160CFH

57,1

62N (2015)

67,2N

VEX170CFH

60,4

62N (2015)

66,6N

VEX100CF VEX100CF
Varianter A (mm) B (mm) C (mm) Ø tilslutning udeluft eller fraluft (mm) Ø tilslutning afkast eller tilluft (mm) Vægt (kg) Vægt for indtransport
VEX140CF, vertikal udførelse

1365

1395

750

315

315

220

129 kg (ekskl. låger, varmeveksler og ventilatorenheder)

VEX140CF, horisontal udførelse

1365

1395

750

315

315

220

129 kg (ekskl. låger, varmeveksler og ventilatorer)

VEX150CF, vertikal udførelse

1600

1545

835

400

400

330

207 kg (ekskl. låger, varmeveksler og ventilatorenheder)

VEX150CF, horisonal udførelse

1600

1545

835

400

400

330

207 kg (ekskl. låger, varmeveksler og ventilatorenheder)

VEX160CF, vertikal udførelse

1820

1745

940

500

500

410

242 kg (ekskl. låger, varmeveksler og ventilatorenheder)

VEX160CFH

1820

1745

940

500

500

410

242 kg (ekskl. låger, varmeveksler og ventilatorenheder)

VEX170CFH

2200

2050

1240

   

760

520 kg (ekskl. låger, varmeveksler og ventilatorenheder)

Varianter Min. luftmængde (m³/h) Maks. ErP luftmængde (m³/h) (m³/h) Maks. luftmængde (m³/h)
VEX140CF, vertikal udførelse

396

1800

1920

VEX140CF, horisontal udførelse

396

1800

1920

VEX150CF, vertikal udførelse

725

2575

3160

VEX150CF, horisonal udførelse

725

2575

3160

VEX160CF, vertikal udførelse

1053

3275

4680

VEX160CFH

1053

3275

4680

VEX170CFH

1296

5930

8320

Varianter Frekvens (Hz) Anlæggets maksimale elektriske effekt (kW) Spænding (V) Maks. fasestrøm (A) Maks. nulstrøm (A)
VEX140CF, vertikal udførelse

50

1,6

1x230

12,5

 
VEX140CF, horisontal udførelse

50

1,6

1x230

12,5

 
VEX150CF, vertikal udførelse

50

2,7

3x400

8,7

15,0

VEX150CF, horisonal udførelse

50

2,7

3x400

8,7

15,0

VEX160CF, vertikal udførelse

50

4,8

3x400

15,5

23,5

VEX160CFH

50

4,8

3x400

15,5

23,5

VEX170CFH

50

9,2

3x400

17,5

 

MEKANISK YDEEVNE: I henhold til ds/en 1886 og certificeret af Eurovent

I henhold til ds/en 1886 og certificeret af Eurovent:

 • Styrke af aggregathus: D1 (M)
 • Tæthed ved undertryk på -400 Pa: L1 (M)
 • Tæthed ved overtryk på +700 Pa: L1 (M)
 • Filter bypass lækage: F9 ved under- og overtryk
 • Termisk transmission: T2 (M)
 • Termisk brofaktor: TB3

Kabinetterne er lavet af Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO 12 944-2 og isoleret med 50 mm mineraluld. Det medfører et lavt lydniveau til omgivelserne/opstillingsrummet.

Panelkonstruktionen minimerer dannelsen af kuldebroer i aggregatet.

Ved kombinationen af højteknologiske EC-motorer og EXHAUSTOs motorcontroller opnås et meget lavt energiforbrug, og med EXstream ventilatorhjulet opnås samtidig en høj ydelse.

EXstream performance.

Aggregatet er forsynet med EXHAUSTOs EXstream ventilatorhjul, et af markedets førende ventilatorhjul med hensyn til lavt energiforbrug og lavt lydniveau

Den let tilgængelige tilslutningsboks med indbygget forsyningsadskiller og automatsikringer sikrer nem adgang for tilslutning og justering.

Panelfiltrene er lette at udskifte og kan bestilles som filterklasse Coarse 85% (M5) eller ePM​1 55% (F7) iht. EN779.

Panelfiltrene er lette at udskifte og kan bestilles som filterklasse Coarse 85% (M5) eller ePM​1 55% (F7) iht. EN779.

Montagesokkel er tilbehør til VEX140-150-160 og standard på VEX170.

Montagesoklen er udstyret med fødder, der har en justerbar højde på 130 - 160 mm.

Motorsektionerne er monteret i svingningsdæmpere, hvilket betyder mindre støj og vibrationer i kanalerne, og man behøver ikke montere flexforbindelser mellem aggregat og kanalsystem.

Motorsektionerne er udtrækbare for nemmere service.

Motorerne er type EC med meget høj virkningsgrad, der lever op til EcoDesign direktivets krav.

Ved nogle projekter kan pladsforhold gøre indtransport af aggregatet vanskeligt eller umuligt. VEX100CF kan derfor bestilles som SPLIT. Det betyder at aggregatet bygges og testes fra fabrik som vanligt - blot uden fugning. Aggregatet kan derfor nemt skilles ad på installationsstedet, bæres ind i enkeltdele, samles, fuges og idriftsættes.

VEX100CF er konstrueret med bypass af-isning. Det vil sige, at udeluften i større eller mindre grad ledes uden om varmeveksleren og direkte hen til eftervarmefladen ved risiko for til-isning. Dette stiller større krav til ydelsen på eftervarmefladen. Til gengæld undgås en fordyrende forvarmeflade. Tegningen nedenfor viser et eksempel på en af-isningssituation, hvor 20 % af udeluften ledes gennem bypassspjæld.

Eftervarmeflade og afisningsfunktionen:

Afisningssituationen vises ovenfor, her indgår en eftervarmeflade. Den er helt nødvendig for at få afisningsfunktionen til at fungere korrekt. Uden eftervarmeflade vil afisningsprocessen medføre, at temperaturen på tilluften falder, og før eller senere vil VEX-aggregatet stoppe pga. tilisning

Varmeveksleren kan frostsikres på 2 måder, enten temperaturstyret eller trykstyret. Selve afisningen kan forløbe forskelligt afhængig af om der er installeret eftervarmeflade eller ej.

Temperaturstyret frostsikring er standard i automatikken. Det er en billig og i nogle situationer en tilstrækkelig frostsikring.

Temperaturføleren sidder inde i varmeveksleren og starter af-isningsforløbet når en given temperatur er nået. Denne temperatur er fabriksindstillet til 0 °C, men kan ændres i automatikken.

Temperaturstyret frostsikring starter af-isning uanset om der er is i veksleren eller ej.

Automatikken kender den aktuelle luftmængde og derfor også tryktabet igennem veksleren. Hvis der opbygges is i varmeveksleren vil tryktabet over veksleren stige, og når det overstiger en given værdi træder af-isningen i kraft.

Fordelen ved trykstyret frostsikring er, at der kun af-ises, når der rent faktisk er is, uanset om det er frostvejr eller ej.

Produkt- og tilbehørsvarianter

 • VEX140CF, vertikal udførelse
  VEX140CF, vertikal udførelse
 • VEX140CF, horisontal udførelse
  VEX140CF, horisontal udførelse
 • VEX150CF, vertikal udførelse
  VEX150CF, vertikal udførelse
 • VEX150CF, horisonal udførelse
  VEX150CF, horisonal udførelse
 • VEX160CF, vertikal udførelse
  VEX160CF, vertikal udførelse
 • VEX160CFH
  VEX160CFH