EHV Armatur

EHV

Armatur

EHV til udsugning fra badeværelse og andre miljøer, hvor man ønsker at øge luftmængden, når der er høj fugtighed i rummet.
EHV
EHV
Udsugningsarmaturet EHV behovsstyrer udsugningsluften på en intelligent måde. Dette giver mulighed for at lave et energioptimeret system, som samtidigt medvirker til et bedre indeklima.

Anvendelsesområde
EHV er specielt velegnet i badeværelser og andre miljøer, hvor man ønsker at øge luftmængden, når der er høj fugtighed i rummet.

EXHAUSTO udsugningsarmatur EHV er udstyret med en patenteret fugtstyring, som forcerer luftmængden ved øget luftfugtighed, og går tilbage til grundluftmængden i takt med at fugtigheden aftager. Den patenterede fugtstyringsmekanisme fungerer mekanisk og uden behov for elektrisk forsyning eller batteri. Udgaverne med forceret udsugning, via eksternt signal eller bevægelsesensor, kræver dog forsyning via batteri eller transformator.

Fugtstyringen er fast indstillet til at starte forcering ved 40% relativ fugtighed. Spjældet i armaturet består af to halvdele. Med den ene spjældhalvdel justeres grundluftmængden i 6 alternative positioner. Den anden spjældhalvdel giver ekstra luftmængde ved forcering. Den samlede luftmængde er summen af grund- og forceret luftmængde.

Alle EHV ventiler består af to spjældplader, en fast indstillet spjældplade for grundventilation (kan indstilles i pos. 0 til 5) og en variabel spjældplade der styres af den relative fugtighed. Den fugtstyrede spjældplade begynder at åbne ved 40% RH og står helt åben ved 85% RH.
EHV

EHV-ventilen monteres til kanal (lodret i væg, vandret i loft eller i skråvæg). Ventilen kan evt. monteres ved hjælp af en brandsikringsplade i metal (FPP). FPP fungerer samtidig som brandsikring af kanalsystem i henhold til DS428 (Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg).

 • EHV er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
EHV, egenlyddæmpning
Hz631252505001K2K4K8K
dB22161052100

Indstilling af grundluftmængde

Det faste spjæld kan indstilles til 6 forskellige positioner:

 • For at ændre ønsket luftmængde
 • For at tilpasse til det tilgængelige tryk

Spjældet indstilles manuelt og fastlåses ved hjælp af den medfølgende låsetap for at undgå utilsigtet flytning, f.eks. under rengøring.

Spjældet er fabriksindstillet til pos. 0, som er min. luftmængde.

Ønskes større luftmængde flyttes spjældpositionen nedad.

Hvert trin øger luftmængden med ca.10 m3/h (maksimum = 50 m3/h)

FPP

Plade for montage ved anden kanalåbning:

 • Rektangulært fra 67 x 75 mm op til 75 x 67 mm
 • Rund fra Ø88 op til Ø100

FPP100

Plade inkl. studs med gummitætningsliste for lufttæt montage i Ø100 mm kanal.

FPP125

Plade inkl. studs for gummitætningsliste for lufttæt montage i Ø125 mm kanal.

Indregulere af ventilen ift. ønsket luftmængde trin 2:

Aflæs trykket ved at tilslutte et manometer som vist på billedet.

Find indreguleringsdiagrammet i vejledning 3004058 (link i højre side).

Benyt den aflæste værdi til at finde tryk og luftmængde i henhold til den faste spjældposition (0-5).

Produkt- og tilbehørsvarianter

 • EHV-B, fugtstyret udsugningsarmatur
  EHV-B, fugtstyret udsugningsarmatur
 • EHV-P, fugtstyret udsugningsarmatur med PIR-sensor
  EHV-P, fugtstyret udsugningsarmatur med PIR-sensor
 • EHV-S, fugtstyret udsugningsarmatur, forberedt for ekstern kontakt
  EHV-S, fugtstyret udsugningsarmatur, forberedt for ekstern kontakt

Dokumenter

Showing 1 - y of dokument
 • EHV, Teknisk information
  Teknisk og kommerciel dokumentation
  1 Mb
 • EHV, Montering af EHV ventil på FPP beslag
  Vejledninger
  133 Kb
 • EHV, Montagevejledning
  Vejledninger
  558 Kb
 • EHV, Vejledning i rengøring
  Vejledninger
  3 Mb