EFG - EXHAUSTO FIRE GUARD BRANDSIKRINGSAUTOMATIK Automatik

EFG - EXHAUSTO FIRE GUARD BRANDSIKRINGSAUTOMATIK

Automatik

Fire Guard brandsikringsautomatik til centrale spjældsikrede og røgventilerede systemløsninger, samt til decentrale røgventilerede systemløsninger iht. DS428:2019.
EFG - EXHAUSTO FIRE GUARD BRANDSIKRINGSAUTOMATIK
Fire Guard brandsikringsautomatik anvendes ved centrale spjældsikrede og røgventilerede systemløsninger, samt ved decentrale røgventilerede systemløsninger iht. DS428:2019.

Fire Guard automatikken fungerer som et stand-alone system, der kontinuerligt overvåger alle tilsluttede komponenter, såsom brandtermostater, røgdetektorer, ABA signal og røgventilator, m.m. Samtidig overvåges korrekt spjældposition ved alle røgspjæld (RS), brand- og røgspjæld (BRS), samt røgkontrolspjæld (RKS) og alle fejl adresseres.
EFG - EXHAUSTO FIRE GUARD BRANDSIKRINGSAUTOMATIK
Forsyningsspænding Alarmrelæudgang Røgventilationsrelæudgang Servicerelæudgang Ventilationsrelæudgang RS-485 gate

230 VAC/35 VA

3A/250 VAC, Normal-lukket(NC)

3A/250 VAC, Normal-lukket(NC)

3A/250 VAC, Normal-åben(NC)

3A/250 VAC, Normal-åben(NC)

Modbus, 9600 baud, 1-stopbit, no parity

Højde (mm) Bredde (mm) Dybde (mm)

170

220

86

Varianter BUS spænding BUS power
EFG, Fire Guard Master - til 10 stk. Gryfit brand- og røgspjæld

24 V DC

Max 21 VA

EFG, Fire Guard Master - til 20 stk. Gryfit brand- og røgspjæld

24 V DC

Max 48 VA

INSTALLATION AF BUS-FORBINDELSE

BUS forbindelsen, som samtidig fungerer som spændingsforsyning til moduler og spjældmotorer, kan installeres med et valgfrit 2-leder kabel uden krav om parsnoede ledninger og skærm.

Samtidig er der ingen krav om serieforbundne moduler. Modulerne kan installeres med fuldstændig fri topologi, som det er nemmest for installatøren.

BUS-kommunikationen er samtidig meget resistent overfor EMC-støj, så evt. kommunikationsproblemer og fejlalarmeringer undgås.

FIREGUARD til decentral ventilation til brandsikring via røgventilator

Kabler:

Der kan undlades brandsikre kabler, hvis disse placeres i teknikrum, i det fri eller udenfor de betjente områder, samt kabler til BT72 og ABA signal, da disse overvåges for brud og kortslutning

Hvis BUS-forbindelse gemmenbryder de betjente områder, skal der anvendes brandsikre kabler, iht. DS/IEC60331-1, DS/IEC60331-2 eller DS/EN50200

Forklaring til diagram:

EFG-CONTROL10: Fire Guard Master

EFG-FDM: Spjældmodul til BRS

EFG-SCDM: Spjældmodul til RKS

EFG-IM: Modul til brandtermostat/røgdetektor

EFG-RM: Relæmodul til decentrale anlæg

EFG-BM20: Booster modul til 20 spjæld

1* Hvis fejlpanel placeres i et betjent område skal der anvendes bransikkert kabel.

2* Optil 4 decentrale anlæg kan tilsluttes EFG-RM.

3* Tryktransmitter til røgventilator, skal placeres i det ventilationstekniske kritiske punkt. Hvis kabel føres til tryktransmitter, føres igennem betjente områder, skal der anvendes brandsikkert kabel.

4* Det anbefales, kun at tilslutte 2-4 BT72 til hvert EFG-IM for at gøre evt. fejlfinding nemmere.

5* Korrekt funktion af røgkontrolspjæld, sikres ved at montere EFG-SCDM på den primære BUS fra EFG-CONTROLLER10 og efterfølgende moduler afgrenes med et Booster modul EFG-BM20.BUS og forsyning er galvanisk adskilt fra den primære BUS, så evt. kortslutning på BUS efter EFG-BM20 ikke vil påvirke den primære BUS. Derved kan kabelinstallation efter EFG-BM20 udføres i alm. installationskabel.

6* EFG-BM20 skal forsynes fra samme sikringsgruppe, som EFG-CONTROL10.

7* Hvis røgkontrolspjæld monteres i teknikrum eller uden for det betjente område

FIREGUARD til central ventilation til brandsikring via brand- og røgspjæld

Kabler:

Der er ikke krav om brandsikre kabler til spjældmoduler i et spjældsikret system, da fejl, kortslutning eller kabelbrud vil resultere i, at alle spjæld lukker

Brandsikkert kabel, som sikrer korrekt funktion af EFG-AP, hvis dette er placeret i et betjent område

Forklaring til diagram:

EFG-CONTROL10: Fire Guard Master

EFG-FDM: Spjældmodul til BRS

EFG-SCDM: Spjældmodul til RKS

EFG-IM: Modul til brandtermostat/røgdetektor

EFG-RM: Relæmodul til decentrale anlæg

EFG-BM20: Booster modul til 20 spjæld

1* Hvis fejlpanel placeres i et betjent område, skal der anvendes brandsikkert kabel.

2* Ved et fuldt dækkende ABA-system, skal dette anvendes til aktivering af det spjældsikrede system

3* EFG-FDM spjældmoduler kan installeres med fri topologi

FIREGUARD til central ventilation med brandsikring via røgventilator

Kabler:

Der kan undlades brandsikre kabler, hvis disse placeres i teknikrum, i det fri eller udenfor de betjente områder, samt kabler til BT72 og ABA signal, da disse overvåges for brud og kortslutning

Brandsikkert kabel, som sikrer korrekt funktion af EFG-AP, hvis dette er placeret i et betjent område

Forklaring til diagram:

EFG-CONTROL10: Fire Guard Master

EFG-FDM: Spjældmodul til BRS

EFG-SCDM: Spjældmodul til RKS

EFG-IM: Modul til brandtermostat/røgdetektor

EFG-RM: Relæmodul til decentrale anlæg

EFG-BM20: Booster modul til 20 spjæld

1* Hvis fejlpanel placeres i et betjent område skal der anvendes bransikkert kabel.

2* Med et fuldt dækkende ABA system, kan BT72 udelades i til- og fraluftkanaler til lejlighederne.

3* Tryktransmitter til røgventilator, skal placeres i det ventilationstekniske kritiske punkt.

4* Det anbefales, kun at tilslutte 2-4 BT72 til hvert EFG-IM for at gøre evt. fejlfinding nemmere.

5* Korrekt funktion af røgkontrolspjæld, sikres ved at montere EFG-SCDM på den primære BUS fra

EFG-CONTROL10 og efterfølgende moduler afgrenes med et Booster modul EFG-BM20. BUS og forsyning er galvanisk adskilt fra den primære BUS, så evt. kortslutning på BUS efter EFG-BM20 vil ikke påvirke den primære BUS. Derved kan kabelinstallation efter EFG-BM20 udføres i alm. installationskabel.

6* Hvis kabelinstallation til røgkontrolspjæld føres igennem betjente områder skal der anvendes brandsikre kabler og samlinger.

7* EFG-BM20 skal forsynes fra samme sikringsgruppe, som EFG-CONTROL10.

Produkt- og tilbehørsvarianter

 • EFG, Fire Guard Master - til 10 stk. Gryfit brand- og røgspjæld
  EFG, Fire Guard Master - til 10 stk. Gryfit brand- og røgspjæld
 • EFG, Fire Guard Master - til 20 stk. Gryfit brand- og røgspjæld
  EFG, Fire Guard Master - til 20 stk. Gryfit brand- og røgspjæld

Dokumenter

Showing 1 - y of dokument
 • EFG Brandautomatik og -sikringsspjæld
  Vejledninger
  16 Mb
 • EFG-control10 brandsikring quickguide
  Vejledninger
  6 Mb