Projektet

Den nuværende Evangeliske Skole Stephan Roth i bydelen Cainsdorf i Zwickau kan spores tilbage til 1849. Bygningerne har en omskiftelig historie bag sig, blandt andet som polyteknisk gymnasium og som grundskole i den frie delstat Sachsen frem til 2012.

Siden da har den været drevet af institutionen "Christen Machen Schule" som en et-sporet evangelisk grundskole, "Stephan Roth". De evangeliske skoler i Sachsen er statsanerkendte private friskoler.

Den pædagogiske og konceptuelle mangfoldighed er samlet i den evangeliske profil, som udgør grundlaget for skolens kristne menneskesyn. "Hovedfag: Menneske", fremhæves det konsekvent på skolens hjemmeside, og dette krav ville skolen gerne kunne leve op til i forbindelse med det seneste initiativ til forbedring af indeklimaet for elever og lærere.

Ud over en optimering af luftkvaliteten med tanke på coronapandemien omfattede dette også en reduktion af patogener i indeluften. Samtidig var der fokus på en så høj energieffektivitet i ventilationsløsningen som muligt. 

Løsningen

Det var kun muligt at anvende decentrale enheder

Som følge af de bygningstekniske forhold og den løbende drift af skolen var det ikke muligt at indbygge et centralt ventilationssystem. I forbindelse med den videre planlægning mødtes de ansvarlige fra privatskolen i første omgang med Denny Kühnert, teknisk salg af ventilationsløsninger hos EXHAUSTO by Aldes, til et referencemøde i et skoleprojekt, der allerede var gennemført med succes.

Sammen med den planlægningsansvarlige, ingeniørfirmaet Kunkel (Zwickau), blev den decentrale enhedsserie EXHAUSTO DEX3000 valgt.

Den omfatter modellerne DEX3060 (luftkapacitet 150 – 650 m³/h), DEX3090 med en luftkapacitet på 150 – 900 m³/h og DEX3120 med en luftkapacitet på 300 – 1.400 m³/h. Alle tre modeller fås i en version til montering i loftet eller til delvist integreret montering.

Der blev installeret i alt ti DEX3090-enheder i lofterne med en luftkapacitet på op til 900 m³/h , der modsvarer størrelsen af klasseværelserne på Stephan Roth Evangeliske Skole. Monteringen blev udført af et team fra InovaTech GmbH (Meerane). 

Høj energieffektivitet og varmebeskyttelse om sommeren

For at anlægget altid kunne drives energieffektivt med den hygiejnisk påkrævede volumenstrøm, blev apparaterne udstyret med PIR-sensor og CO₂-sensor. CO₂-indholdet i rummet bør ikke overskride grænseværdien iht. VDI 6040 på 1.000 ppm CO₂ ved normal brug. Planlægningsafdelingen og de ansvarlige på skolen lagde også stor vægt på et lavt lydtryksniveau i rummet, så undervisningen bliver forstyrret mindst muligt. For at undgå indsugning af røgbelastet udeluft er apparaterne udstyret med en integreret røgalarm.

Den ønskede energieffektivitet sikres via varmegenvindingen, der opnås via den integrerede modstrømsvarmeveksler med høj virkningsgrad på op til 80 %. Til beskyttelse mod varme om sommeren blev der monteret en bypass-spjæld, der sender luften uden om varmeveksleren. Hermed opnås ekstra køling ved at den kølige udeluft direkte ind i rummene om natten. Herved tilføres den maksimale luftmængde uafhængigt af, hvor mange mennesker, der befinder sig i rummet.

Til brug for ude- og afkastluft blev der for hver DEX3090-enhed i hvert klasseværelse monteret to runde vejrbeskyttelsesgitre (AR 637, 315 mm diameter) af aluminium. De blev delvist lakeret og tilpasset facadens farve. I vinduesfronterne erstattede blændede ruder med udvendige gitre ovenlyset. På den måde integreres også disse harmonisk i den fredede bygnings udseende.

AR637

Facade med gullakerede gitre til udeluft/ afkastluft AR637 

AR637

Blændruder med gitre til udeluft/afkastluft AR637

DEX3000

Klasseværelse udstyret med DEX3000

Data

Modernisering:2022-2023
Type:Uddannelsesinstitution
Bygherre:

Den evangeliske skole "Stephan Roth", Zwickau
med sponsorat fra Christen Machen non-profit skolen, Zwickau

Planlægning:Ingeniørvirksomheden Kunkel GmbH, Zwickau
Installation:InovaTech GmbH, Meerane

 

Produkter

DEX3000 - Luftmængde 150 til 1.400 m³/h 

DEX3000_produkt
 • Decentrale ventilatorer i tre forskellige størrelser
 • Energieffektiv og støjsvag ventilationsløsning
 • Luftskifte tilpasset rumudnyttelsen
 • Filtermuligheder tilpasset udeluftkvaliteten (ODA) for at opnå den ønskede kvalitet af tilluften
 • Mange muligheder for fleksibel kanaltilslutning
 • Nem installation og servicering samt hurtigt filterskift

Læs mere om vores DEX3000 produkter her

 

 

 

AR 637 - Udvendigt gitter

AR637_produkt
 • Rundt udvendigt gitter til afkast- og udeluft fra ventilationsanlæg
 • Diameter 125 til 315 mm
 • Regnafvisende lameller, afstand 20 mm
 • Aluminium, overflade anodiseret, mat.
 • Fiksering med synlig skrue i den indvendige krave
 • Indvendigt med beskyttelsesgitter 12 mm x 12 mm, Ø 1,2 mm af galvaniseret stål

(EXHASTO DK sælger ikke AR 637)