Vi sætter de professionelle ventilationsløsninger på dagsordenen

På mindre end en time når skolebørnene CO2-grænsen. De bliver trætte, får hovedpine og er ukoncentrerede. Dårligt indeklima betyder dårlige arbejdsforhold for lærerne. Og elevernes indlæringsevne forringes betydeligt. Åbne vinduer bringer frisk luft ind i undervisningslokalerne, men desværre også støj, biludstødning, pollen og støv. For slet ikke at tale om træk og store temperaturudsving. Alle disse problemer løses med et ventilationssystem, der styrer tilførslen af udeluft og udsugning af indeluft.

Information bubble


Et godt indeklima giver desuden mulighed for en præstationsforbedring på op til 15%.
Teoretisk set betyder det, at eleverne vil kunne spare mere end et skoleår af tiden i grundskolen.

DEX3000 sikrer det gode indeklima

Læs mere om DEX3000 her

Serien fås i tre størrelser DEX3060, DEX3090 og DEX3120 med luftmængder fra 150 - 1.400 m³/h.

Alle 3 størrelser er udstyret med højeffektive modstrømsvarmevekslere, der sikrer bedst mulig varmegenvinding og økonomi. Mange muligheder for forskellige kanaltilslutninger sikrer stor fleksibilitet, uanset kravene. Aggregaterne leveres med integreret automatik, der sikrer nem betjening.

Konstruktionen opfylder hygiejnekravene i VDI6022.

Takket være den tredelte, hængslede inspektionsåbning er det nemt at rengøre og vedligeholde aggregaterne.

Det gode indeklima

Udbytterig læring takket være behovstilpasset luftudskiftning

Når luften i klasseværelset er ren, holder eleverne hovedet klart og får mere ud af undervisningen. Frisk, iltmættet luft giver højere koncentrationsevne, flere succesoplevelser og mere glæde.

DEX3000-serien er udviklet til at hjælpe børn og lærere med at føle sig godt tilpas i ethvert klasseværelse.

I klasselokaler har luftkvalitet stor betydning. Under pandemien fik vi øjnene op for værdien af ren luft uden usynlige mikroorganismer.

Ved at udskifte luften løbende, nedsættes spredning af virus og bakterier. Det giver mindre risiko for, at lærere og elever smitter hinanden.

Filtrering på stedet

DEX-serien kan bestilles med forfiltrering, således at der opnås ekstra filtrering af udeluften, inden luften blæses ind. 

På tilluftsiden kan der indsættes et ekstra 48 mm tykt filter foran standardfilteret. Hvis man placerer et grovere filter foran et finere filter, reduceres tilsmudsningen af det finere filter. Alt efter udeluftens tilstand og tilluftens ønskede kvalitet, kan dette være fordelagtigt. 

Filtrene til forfiltreringen fås i følgende kategorier: ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M5) og Coarse 65% (G4). 

Tryktab osv. kan beregnes i vores beregningsprogram EXselectPRO. 

The new ecofriendly AHU for classrooms

Lavere CO2 footprint, mere bæredygtighed

Som virksomhed ser vi nødvendigheden af at udvikle og producere mere bæredygtige produkter.

Det kræver et stadigt fokus på først at vælge bæredygtige løsninger, når vi udvikler nye produkter, dernæst at gøre det enkelt at adskille og genbruge produktets bestanddele, når det må kasseres. 

Med den nye DEX-serie reducerer vi produktets CO2 footprint ved at:

  • Benytte et mere bæredygtigt isolerings- og lyddæmpningsmateriale 
  • Konstruere et aggregat med lang levetid ved valg af kvalitetskomponenter, så det nemt kan vedligeholdes og enkeltkomponenter nemt kan udskiftes
  • Sørge for at produktet, når det skal bortskaffes, nemt kan adskilles i enkeltdele, så kildesortering bliver profitabel

Nem installation og vedligeholdelse

Fleksible tilslutningsmuligheder og nem filteradgang reducerer den påkrævede arbejdstid til installation og servicering af udstyret.

Vælg og bestil - det er nemt