Kampen for det gode indeklima

Bæredygtighed gennem hele værdikæden

”På alle kommende produkter fokuserer vi på hele værdikæden. Det gør vi for at træffe optimale valg i forhold til materialer, energieffektivitet og økonomi”, forklarer salgsdirektør Peter Hartmann. 

Vi arbejder med vores, produktion, transport, drift, vedligehold og bortskaffelse. På vores fabrikken i Langeskov har vi desuden et særligt fokus på at nedbringe af spild i produktionen mens vores energiforsyning er under omlægning fra gas til fjernvarme. 

Genanvendelse i fokus

Byggepladser står for en tredjedel af alt affald i Danmark. Og det er forventningen at affald fra byggepladser i 2025 skal indregnes i bæredygtighedsregnskaberne. Emballage er derfor et godt eksempel på vores optimering af bæredygtighed som en sammenhængende indsats.

Når vi arbejder med at udvikle vores emballage, er målet, at den både bæredygtig og nem at sortere efter brug på byggepladsen. Derfor reducerer vi vores emballage til få materialer – træ, pap og plastik - som alle kan sorteres og genanvendes.