Danmark og EU

De danske regler

Det danske bygningsreglement stiller krav fra 1. januar 23 om en livscyklusanalyse (LCA) på alle nye bygninger En ny bygning over 1.000 m2 må maksimalt udlede 12 kg CO2-ækvivalenter per m2 per år og dét stiller særlige krav til ventilationsløsningen. 90% af alt nybyggeri overholder dette krav.

EU’s taksonomiordning – et godt incitament

Med EU’s forordning, er der skabt et robust klassificeringssystem for økonomiske aktiviteter, der kvalificerer sig som klima- og miljømæssigt bæredygtige. Taksonomiforordningen er en finansiel regulering som giver ejerne af bygninger et incitament til at investere i bæredygtigt byggeri.

Hurtig og konsistent udvikling

Alt tyder på at kravene til bæredygtigt byggeri udvides eksponentielt i den kommende tid.

Ventilation står for blot tre procent af de samlede CO2 ækvivalenter på et byggeri. Men efterhånden som disse krav skærpes, vil vægtningen af ventilation øges. Det betyder for eksempel øgede krav til at luften er fri for mikropartikler og at træk og støj skal ned på et minimum.

Ventilation har også meget stor betydning for byggeriets energiforbrug. Det er fx energimæssigt en rigtig god ide, både at energioptimere og sikre, at ventilationssystemet får optimal varmegenvinding fra den opvarmede fraluft.