Isoleringsklasse og U-værdi, krav til udendørs aggregaters isolering

Hvad betyder isoleringsklasse T2 for dig

I den danske standard DS452 (3. udgave) har det fra 1. januar 2016 været et krav, at aggregater for udendørs placering har en værdi under 1:

Ventilationsaggregater W/m²K
Indtil 31. december 2015
Fra 01. jan. 2016
 ≤ 1,4
 ≤ 1,0


Årsagen er, at man ved udendørs placering (lave temperaturer om vinteren) sikrer at aggregaters kabinetter har gode termiske egenskaber – eller sagt på almindeligt dansk: At aggregater er godt isolerede!

Dette opfyldes af alle EXHAUSTO VEX-aggregater, der er testet hos TÜV-SÜD til klasse T2:

Eurovent certifikat

De data, der opgives på VEX100/VEX200/VEX300-modellerne, er alle målte værdier.

Aggregaterne har gennemgået et stort testprogram i vores udviklingsafdeling, hvor alle data for kapacitet, virkningsgrader og lyd er fremkommet via test ved reelle driftsituationer.

For at dokumentere de opgivne datas validitet, er EXHAUSTO blevet Eurovent certificeret. 

 
I følge Eurovent test/-godkendelse iht. EN1886 og EN13053 opfylder EXHAUSTO VEX-aggregater følgende krav/klasser:
Aggregatets stivhed:
Tæthed ved -400 Pa:
Tæthed ved +700 Pa:
Filter bypass lækage:
Isoleringsklasse:
Kuldebro klasse:
D1(M)
L2 (M)
L2 (M)
F7
T2 (M), U1≤1,0
TB3 (M)

Det betyder, at en tredjepart kontrollerer, at de data der fremkommer via vores beregningsprogram, stemmer overens med de reelle ydelser aggregatet giver. Dette kontrolleres ved at Eurovent udvælger et tilfældigt aggregat til test hos Eurovent. Når testresultaterne viser sig at stemme overens med vores angivne data, kan vi beholde certificatet. Det er kundens garanti for valide data. 

Da Bygningsreglementet BR15 henviser til DS452, er kravene i DS452 en del af dansk lovgivning.

Vores anbefaling: 

Når du sammenligner aggregater fra forskellige leverandører, så husk at tjekke aggregatets U-værdi. Vælger du et VEX-aggregat fra EXHAUSTO, så er du på den sikre side.KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her