DS428, Brandsikring af ventilationsanlæg

Brandsikring af ventilationsanlæg

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg DS428:2019

Om standarden DS428:2019

Brandsikring af ventilationsanlæg vha DS428 kan ske på mange måder. Standarden er meget omfattende, men med mange gode eksempler og beskrevne standardløsninger (blå tekst), der ikke kræver yderligere beregninger eller særlige forudsætninger.

Der er indført diagrammer for at lette anvendelsen af DS428, således at man hurtigere kan finde frem til de aktuelle paragraffer for en given ventilationsløsning.

Opmærksomheden henledes på den ret markante stramning der er indført med BR18, hvor det kun i meget få tilfælde er tilladt den enkelte entreprenør at projektere brandsikringen.

Specielt skal bemærkes at:

Løsningen:

 • Lempeligere krav til plastkanaler i fx lejligheder
 • Præaccepterede løsninger er skrevet med blå tekst i standarden

Brandsikring,  røgventilator:

 • Røgventilator RV skal være certificeret af 3.die part med løbende inspektion af fabrikationen

Brandsikring,  spjæld:

 • Røgevakueringsspjæld erstattes af røgkontrolspjæld
 • Røgkontrolspjæld kan anvendes til at zoneopdele et røgudluftet system, så kanaler og RV kan mindskes

Brandsikring,  test af spjæld:

 • Automatisk test af brand og brand- og røgspjæld hver måned
 • De sidste 12 registreringer for automatisk periodisk afprøvning skal kunne aflæses af systemet. Registreringen for decentrale anlæg med 2 brandsikringsspjæld kan udelades
 • Alle brandsikringsspjælds position for lukket og åben tilstand overvåges af brandsikringsautomatikken via spjældets tilbagemelding. Fejlmelding adresseres hvert enkelt spjæld. Adressering af spjæld for decentrale anlæg med 2 brandsikringsspjæld kan udelades

Brandsikring,  anlæg:

 • Særlige krav til brandautomatikken og et nyt info-bruger panel med alarm i form af lyd og lys
 • Ved risiko for røgspredning via luftindtag skal anlæggene forsynes med røgdetektor 
 • Ved fælles luftindtag skal hvert anlæg forsynes med røgspjæld og røgdetektor, der ved aktivering standser alle tilsluttede anlæg
 • Al buskommunikation fra brandsikringsautomatikken, samt kabelforbindelser til ABA-anlæg, røgdetektor og brandtermostater skal overvåges for brud og kortslutning


 

 

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her