VEX4000, sektionsopbyggede luftbehandlingsaggregater

Introduktion

VEX4000, introduktion

EXHAUSTO VEX4000 er en serie aggregater egnet til mange former for ventilation. De forskellige typer sektioner kan kombineres og konfigureres til stort set alle behov. Aggregaterne i VEX4000-serien dækker kapacitetsområdet fra 1.050 til 36.000 m3/h.


Energieffektivitet i verdensklasse 

Med VEX4000 imødekommer du de internationale 2020 energikrav via EC-motorteknologi og en høj virkningsgrad på kondensation på over 90%. 

EXHAUSTOs patenterede adaptive trykkontrol, som løbende optimerer trykket  i aggregatet i forhold til behovet i bygningen, gør det muligt at reducere dit energiforbrug yderligere i forhold til traditionelle metoder til trykregulering på markedet (CAV, VAV, og DVC).


Kompakt fleksibilitet

Alle sektioner er indbyrdes tilpasset hinanden for hver modelstørrelse, således at det komplette aggregat har samme bredde og højde overalt. Aggregaterne kan leveres i LEFT og RIGHT udførelse.


EXHAUSTO tilbyder tre leveringsmuligheder: 

 1. Aggregaterne leveres samlet og Exhausto sørger for at alle moduler er tilsluttet korrekt til hinanden og samlet på en bundramme. 
 2. Moduler leveres adskilt, hvilket vil være en fordel, hvis modulerne skal transporteres igennem døre. Netop derfor er VEX4000 designet, så det er meget let at samle. 
 3. Aggregatet leveret som SPLIT, hvilket betyder, at aggregatet bliver leveret demonteret i en såkaldt ”Flat-Pack”, så selv store aggregater kan transporteres ind igennem små døre og derefter blive samlet på stedet. SPLIT løsningen indebærer en ekstra omkostning, da den kræver særligt uddannede serviceteknikere fra EXHAUSTO. 

EXcon-automatik

Alle VEX4000-aggregater kan leveres med integreret automatik til avanceret styring af bl.a. luftmængder, varme, køling og befugtning. Det er dog også muligt at bestille VEX4000 uden automatik. Læs mere om EXcon-automatikken under "EXcon - automatik til VEX4000".


EXselectPRO

VEX4000 beregnes og konfigureres i det Eurovent- og RLT-certificerede regneprogram EXselectPRO.

Programmet benyttes til konfigurering og energiberegninger i henhold til projektets krav. Output er detaljerede tekniske data, målskitser samt energiberegninger og tilhørende energilabel. 


Designet til hygiejne

VEX4000  er designet til hygiejne for at forhindre sygdomsfremkaldende organismer eller skadelige kemikalier i at blive frigivet til luften. Det betyder:

 • at aggregatet er designet, så det er let at efterse og rengøre.
 • at materialer og komponenter, der indgår i VEX4000 er hygiejniske og certificerede i henhold til VDI 6022-1.

Certificeret hygiejne (tilvalg)

Vi kan tilbyde at levere VEX4000 som et hygiejnecertificeret aggregat i overensstemmelse med VDI 6022-1. Ved at vælge optionen VDI 6022 i vores produktkonfigurator EXselectPRO, sikrer vi at alle aggregatets moduler og dele er let tilgængelige for eftersyn og rengøring for at forhindre opbygning skadelige bakterier og partikler.

Synlab Certifikat EngelskVEX4000-serien er blevet auditeret og certificeret af Synlab, et Tysk 3.-partslaboratorium.

VDI er retningslinjer fra det tyske ingeniørforbund VDI. Overholdelse af VDI6022-1-retningslinjerne for hygiejne i luftbehandlingsaggregater er en garanti for, at produktet opfylder markedets strengeste hygiejnekrav.

Hent certifikatet her (engelsk version) >>

Kapacitetsområder

Herunder ses, hvilke kapacitetsområder, de enkelte str. VEX4000 kan dække.

Curve-capacity-VEX4000

Vores beregningsværktøj ”EXselectPro” kan give dig præcise ydelser og andre data på netop dit projekt, kontakt salgsafdelingen for at få foretaget en beregning.

Konstruktion

VEX4000, konstruktion

Kabinet

Alle sektioner består af kabinetter, der er konstrueret ud fra samme grundprincip med rammeprofiler og isolerede paneler. Generelt er der overalt lagt stor vægt på tilgængelighed og servicevenlighed.


Profiler

Rammeprofilerne er fremstillet i aluminium. Dette sikrer såvel høj styrke samt høj grad af korrosionsbestandighed. Rammerne er samlet med indstikshjørner og har blødt afrundede kanter.


Paneler

Panelerne er fremstillet i aluzink og er isoleret med 50 mm mineraluld, der sikrer såvel god termisk isolering som god lyddæmpning (ekstern støj).

Sidepanelerne er fastgjort til rammeprofilen med skruer. Ende-, top-, og bundpaneler er fastgjort indvendigt med skruer og efterfølgende fuget.


Dråbeadskiller og drypbakke

CW- og DX-flader samt IC/ICC-kølemodul er forsynet med en drypbakke samt en udtagelig dråbeudskiller. Drypbakken er placeret, så den er nem at rengøre.


Inspektionsdøre

Dørene åbner 180° og giver nem adgang for inspektion og service. Dørene er tætsluttende og opbygget efter samme princip som panelerne, men forsynet med tætningslister.

Vælg mellem:

 • Solide håndtag, der er lette og betjene og som har indbyggede låse
 • Lukketøj til specialnøgle

Hængslerne er justerbare og fastgjort i bagkanten af dørene for maksimal styrke i ophængningen.


Udendørs aggregater

Aggregaterne kan leveres i speciel udendørs udgave med tag og vejrbeskyttende afkastriste. De kan desuden forsynes med indløbsbokse for indtag.


Kombinationsmuligheder

VEX4000 standardkonfigurationer

I det følgende viser vi eksempler på kombination af sektioner - dette er VEX4000 standardkonfigurationerne. I vores produktvalgsprogram, EXselectPRO, kan du konfigurere netop det aggregat du har brug for til det aktuelle projekt.

Eksempel 1 - velegnet til skoler, institutioner og kontorer

VEX4030

Det viste aggregat er en VEX4000 med rotorveksler og indbygget varmecoil, men kan også konfigures med kanalmonteret varmecoil.


Eksempel 2 - velegnet til butikker med overskudsvarme fra kølekompressorer

RD13703 Example 2

Dette indendørsanlæg har rotorveksler med tilhørende varmecoils. Det specielle ved denne konfiguration er det specialfremstillede varmegenvindingscoil (HWR), der kan benyttes, hvis forretningens køleanlæg er tilsluttet et varmegenvindingsanlæg for vand.


 

Eksempel 3 - velegnet til kontorer og lign. med behov for køling i sommerhalvåret

VEX4030

Dette aggregat er med rotor, integreret DX-kølesystem samt tomsektioner med lys før og efter rotorvekslersektionen for inspektion af kølecoils. Aggregatet er desuden udstyret med en varmeflade. Denne konfiguration anvendes typisk til kontorer og lignende med behov for køling i sommerhalvåret.

Den viste konfiguration kan også fås som udendørsaggregat. Da bliver spjældene flyttet ind i ventilatorsektionen, hvilket betyder, at denne sektion bliver længere. Tom- og varmesektion vil være i fuld aggregathøjde.


Eksempel 4 - velegnet til supermarked, idrætshal eller industribygninger

VEX4030

Den viste konfiguration med rotorveksler og separat integreret DX-køling med tomsektioner før og efter rotorveksleren til inspektion og rengøring. Der er også vist en recirkuleringssektion, som kan bruges i de tilfælde hvor man vil spares på varmeudgifterne, ved at recirkulere noget af fraluften til tilluften og der ved spare på opvarmningen af udeluften. Aggregatet er desuden konfigureret med en speciel varmegenvindingscoil og en almindelig varmemcoil.

Denne konfiguration er egnet til et større supermarked, en idrætshal eller industribygning med et varmeoverskud om dagen og et opvarmningsbehov om natten, hvor luftkvaliteten i lokalerne ikke skal være på samme niveau som om dagen.

Det viste aggregat kan også fås til udendørsmontage, dog vil spjældene blive monteret indvendigt i ventilatorsektionen, hvilket vil øge længden af aggregatet, og varmesektionen vil være i fuld aggregathøjde.

 

Målskema

     4010 4020 4030  4040  4050 
Standard mål Højde [mm]
Dybde [mm]
 1309
1055
1309
1275 
1499
1549
1599
1630
1744
1755
Eksempel 1 Længde [mm]
Vægt [kg]
 2751
673
 2751
755
2861
963
2861
1068
2861
1152
Eksempel 2 Længde [mm]
Vægt [kg]
 3675
933
3675
1043 
3785
1303
3785
1437
3785
1541
Eksempel 3 Længde [mm]
Vægt [kg]
 5305
1508
 5305
1666
5525
2049
5525
2220
5525
2398
Eksempel 4 Længde [mm]
Vægt [kg]
 6305
1804
6305
1989
6415
2390
6415
2603
6415
2804

     4060 4070 4080 4090 4100
Standard mål Højde [mm]
Dybde [mm]
2069
1930
2069
2115 
2344
2325
2594
2625
2874
2895
Eksempel 1 Længde [mm]
Vægt [kg]
 3151
1387
 3331
1554
3331
1736
3331
1989
3331
2286
Eksempel 2 Længde [mm]
Vægt [kg]
 4075
1827
 4255
2018
4255
2260
4255
2587
4255
2965
Eksempel 3 Længde [mm]
Vægt [kg]
 5805
2751
6085
3039 
6085
3289
6185
3775
*
Eksempel 4 Længde [mm]
Vægt [kg]
7085
3697 
 7365
3697
7365
3986
7465
4569
*


Specialtilpassede løsninger

SPV - specialtilpassede løsninger

Hvis ikke de forskellige VEX4000 moduler kan konfigureres til en løsning, der passer til dit projekt, så er det muligt at få konstrueret en specialtilpasset løsning.

Kontakt salgsafdelingen og vi vil hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

VEX4000 med folie - Stockholm City

Tilbehør

Tilbehør til VEX4000


Tag til udendørs anlæg (RF)

Tag tilbydes til aggregater som skal opstilles udendørs. Taget monteres på hver sektion, så det passer præcis til den valgte aggregatstørrelse.

Taget beskytter anlægget mod regn, slud og sne, så aggregatet altid holdes tørt og driftklart.

Taget er fremstillet i aluzink og monteres på aggregatet enten på pladsen, hvis aggregatet leveres i sektioner eller fabriksmonteres, hvis aggregat leveres monteret på en bundramme.


Sokkel 

Udendørs aggregater leveres normalt samlet på bundramme. Hvis aggregatet ikke kan transporteres ellers hejses op i et stykke, leveres anlægget i sektioner og med løs bundramme.
Til aggregater som ønskes monteret indendørs kan der leveres soklen som samlesæt. 

Sokkelelementerne kan forsynes med stilleskruer med fødder. 

Samlede aggregater leveres på sokkel i fuld længde. Soklen kan vælges som bukket pladesokkel eller et UPE-profil afhængig af aggregatets længde.


Spjæld

Spjældene er af jalousitypen og bruges til at lukke eller åbne for luftcirkulation i eller til aggregatet. Som mixer- og recirkulationssektion bruges spjældene til at blande tilluft med fraluft, for på den måde at nedsætte energiforbruget til opvarmning.

Konstruktion

Spjældplader og rammer er udført af aluminium og lejret i stålpladerammer med kunststofbøsninger. Spjældene har drivaksler, der er direkte forbundet med spjældmotorer.

Leveringsmuligheder:

Spjæld Funktion
Indløb med spjæld
- for aflukning under anlægsstop
Blandespjæld
- for blanding af to luftstrømme
Blande- og recirkulationsspjæld
- for aflukning under anlægsstop samt blanding af udeluft og recirkulationsluft og tilsvarende differentiering af afkastluft.
 
By-pass spjæld til krydsvarmeveksler
– for by-pass af udeluft ved faldende varmebehov eller ved fare for tilisning i varmeveksler.

Alle spjæld er klasse 3 spjæld.


 

Lys og inspektionsvinduer

For at muliggøre inspektion af aggregatet udefra tilbyder EXHAUSTO lys- og inspektionshuller til tom sektioner og ventilatorsektioner.


Filtervagt

Manometer til VEX4000 

 

Filtervagt _ manometer
For aggregater uden integreret automatik, kan der vælges manometer for visuel kontrol af filtertilsmudsningen.

Vandlås for våde funktioner - se også nedenfor


 

Kondensafløb fra våde funktioner (kølecoils og krydsvarmevekslere) skal forsynes med vandlås.Som tilbehør kan leveres en vandlås udført i plast - dimension DN32.
Vandlåsen sluttes til afløbet fra bundbakken i aggregatet. Alle afløb har glatte rør udvendig.

3 typer vandlås:

 • SIPHONUP (undertryk) for tilslutning til kondensafløb fra aggregatet
 • SIPHONOP (overtryk) for tilslutning til evt. køleflade i tilluftkanalen
 • SIPHONHE02 varmetråd kan tilkøbes til at holde vandlås og vandrør frostfrit. Der er monteret en termostat, der sikrer et lavt strømforbrug.

Øvrigt tilbehør:

 • ekstra filtersæt
 • Indtagshættte med rist til udendørs aggregater
 • Afkasthætte med rist til udendørs aggregater
 • Lukketøj til specialnøgle

Certifikater, standarder og registreringer

VEX4000, certificeret kvalitet og performance

VEX4000-serien er konstrueret og fremstillet under hensyntagen til en række vigtige normer og standarder. 


Standarder

Klassifikation
Mekanisk ydeevne: I henhold til DS/EN 1886 
Styrke af aggregathus: Klasse D2 (M)
Tæthed ved undertryk på -400 Pa: L1 (M)
Tæthed ved overtryk på +700 Pa: L1 (M)
Filter bypass lækage: F9 ved under- og overtryk
Termisk transmission: T2 (M)
Termisk brofaktor: Klasse TB3 (M)
Norm DS/EN ISO 12944-2
Korrosionskategori C4


Certificering

EUROVENT
Eurovent logo VEX4000-VEX5000  VEX4000 er Eurovent-certificeret. Som et led i denne certificering, verificeres de data, der opgives i EXselectPRO. 

RLT
logo RLT VEX4000 er certificeret i henhold til det tyske certificeringsprogram RLT. Som et led i denne certificering, verificeres de data, der opgives i EXselectPRO

VDI 6022

VDI logo 

Synlab - VEX4000 VDI poster

VEX4000 er designet i overensstemmelse med den tyske hygiejnenorm VDI 6022.

Vi kan rådgive dig om, hvordan du sikrer optimal adgang til inspektion og rengøring af dit ventilationsaggregats delkomponenter og dermed forhindrer, at der opstår sundhedsskadelige mikroorganismer i ventilationssystemets luftstrømme. 

Du kan også bestille VEX4000 som et hygiejnecertificeret aggregat i overensstemmelse med VDI 6022-1 (mod tillæg). Det betyder, at alle aggregatets moduler og dele er let tilgængelige for eftersyn og rengøring for at forhindre skadelige bakterier og partikler, samt at dette er certificeret af et uvildigt laboratorium (Synlab). Læs mere om Certificeret hygiejne her.

Databasen for byggeprodukter

VEX4000 er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri. 

VEX4000 funktioner

VEX4000 funktioner

Et VEX4000 aggregat sammensættes af en række sektioner med hver sin funktion. Den individuelle tilpasning sker i tæt dialog med kunden, og i praksis udføres konfigureringen ved hjælp af produktvalgsprogrammet EXselectPRO. Her ses en oversigt over de enkelte funktioner, og nedenfor følger en nærmere beskrivelse af hver enkelt sektion.

Betegnelse Funktion
ER Roterende varmeveksler
CF Modstrømsvarmeveksler
EX Krydsvarmeveksler
FAN/FX Kammerventilator og filter
RHP
RHP-ER
Reversibel varmepumpe
Reversibel varmepumpe med roterende varmeveksler
HW Vandvarmeflade
CW Vandkøleflade
DX  Køleflade for direkte ekspansion
HWR Varmegenvindingsflade (specialløsning til butikker)
HE  Elvarmeflade
IC Integreret DX-køling 
ICC Integereret DX-køling sammen med rotor og kølegenvinding 
MR Mixer og recirkulationssektion
MS Spjæld
SP Tom sektion
RF Tag til udendørs anlæg

Tilføj alt til pdf om VEX4000, sektionsopbyggede luftbehandlingsaggregater:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXselectPRO beregner

VEX4000/5000

Sammensæt og beregn dit specifikke anlæg og få detaljeret dokumentation

Beregn med EXselectPRO
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever op til Ecodesigndirektivet, læs mere her

Læs mere her