VEX4000, sektionsopbyggede luftbehandlingsaggregater

Introduktion

VEX4000, introduktion

EXHAUSTO VEX4000 er en serie aggregater egnet til mange former for ventilation. De forskellige typer sektioner kan kombineres og konfigureres til stort set alle behov. Aggregaterne i VEX4000-serien dækker kapacitetsområdet fra 1.050 til 36.000 m3/h.

Serien er designet med henblik på overholdelse af energikravene i 2020. 

Kompakt fleksibilitet

Alle sektioner er indbyrdes tilpasset hinanden for hver modelstørrelse, således at det komplette aggregat har samme bredde og højde overalt. Aggregaterne kan leveres i LEFT og RIGHT udførelse.


Levering og installation

Aggregaterne kan leveres samlede såvel som sektionsvis for sammenbygning på montagestedet. Aggregatet kan leveres med specielle udvendige samlebeslag for enkel samling af sektionerne.


EXcon-automatik

Alle VEX4000-aggregater kan leveres med integreret automatik til avanceret styring af bl.a. luftmængder, varme, køling og befugtning. Det er dog også muligt at bestille VEX4000 uden automatik. Læs mere om EXcon-automatikken under "EXcon - automatik til VEX4000".


EXselectPRO

VEX4000 beregnes og konfigureres i programmet EXselectPRO. Dette program bruges til konfigurering samt energiberegning i henhold til projektets krav.

Output er detaljerede tekniske data, målskitser samt energiberegninger og tilhørende energilabel. 


Kapacitetsområder

Herunder ses, hvilke kapacitetsområder, de enkelte str. VEX4000 kan dække.

Curves Capacity incl. cooling VEX4000

 

Vores beregningsværktøj ”EXselectPro” kan give dig præcise ydelser og andre data på netop dit projekt, kontakt salgsafdelingen for at få foretaget en beregning.

 

Konstruktion

VEX4000, konstruktion

Kabinet

Alle sektioner består af kabinetter, der er konstrueret ud fra samme grundprincip med rammeprofiler og isolerede paneler. Generelt er der overalt lagt stor vægt på tilgængelighed og servicevenlighed.


Profiler

Rammeprofilerne er fremstillet i aluminium. Dette sikrer såvel høj styrke samt høj grad af korrosionsbestandighed. Rammerne er samlet med indstikshjørner og har blødt afrundede kanter.


Paneler

Panelerne er fremstillet i aluzink og er isoleret med 50 mm mineraluld, der sikrer såvel god termisk isolering som god lyddæmpning (ekstern støj).

Sidepanelerne er fastgjort til rammeprofilen med skruer. Ende-, top-, og bundpaneler er fastgjort indvendigt med skruer og efterfølgende fuget.


Inspektionsdøre

Dørene åbner 180° og giver nem adgang for inspektion og service. Dørene er tætsluttende og opbygget efter samme princip som panelerne, men forsynet med tætningslister.

Vælg mellem:

  • Solide håndtag, der er lette og betjene og som har indbyggede låse
  • Lukketøj til specialnøgle

Hængslerne er justerbare og fastgjort i bagkanten af dørene for maksimal styrke i ophængningen.


Udendørs aggregater

Aggregaterne kan leveres i speciel udendørs udgave med tag og vejrbeskyttende afkastriste. De kan desuden forsynes med indløbsbokse for indtag.


Kombinationsmuligheder

VEX4000 standardkonfigurationer

I det følgende viser vi eksempler på kombination af sektioner - dette er VEX4000 standardkonfigurationerne. I vores produktvalgsprogram, EXselectPRO, kan du konfigurere netop det aggregat du har brug for til det aktuelle projekt.

Eksempel 1 - velegnet til skoler, institutioner og kontorer

VEX4030

Det viste aggregat er en VEX4000 med rotorveksler og indbygget varmecoil, men kan også konfigures med kanalmonteret varmecoil.


Eksempel 2 - velegnet til butikker med overskudsvarme fra kølekompressorer

RD13703 Example 2

Dette indendørsanlæg har rotorveksler med tilhørende varmecoils. Det specielle ved denne konfiguration er det specialfremstillede varmegenvindingscoil (HWR), der kan benyttes, hvis forretningens køleanlæg er tilsluttet et varmegenvindingsanlæg for vand.


 

Eksempel 3 - velegnet til kontorer og lign. med behov for køling i sommerhalvåret

VEX4030

Dette aggregat er med rotor, integreret DX-kølesystem samt tomsektioner med lys før og efter rotorvekslersektionen for inspektion af kølecoils. Aggregatet er desuden udstyret med en varmeflade. Denne konfiguration anvendes typisk til kontorer og lignende med behov for køling i sommerhalvåret.

Den viste konfiguration kan også fås som udendørsaggregat. Da bliver spjældene flyttet ind i ventilatorsektionen, hvilket betyder, at denne sektion bliver længere. Tom- og varmesektion vil være i fuld aggregathøjde.


Eksempel 4 - velegnet til supermarked, idrætshal eller industribygninger

VEX4030

Den viste konfiguration med rotorveksler og separat integreret DX-køling med tomsektioner før og efter rotorveksleren til inspektion og rengøring. Der er også vist en recirkuleringssektion, som kan bruges i de tilfælde hvor man vil spares på varmeudgifterne, ved at recirkulere noget af fraluften til tilluften og der ved spare på opvarmningen af udeluften. Aggregatet er desuden konfigureret med en speciel varmegenvindingscoil og en almindelig varmemcoil.

Denne konfiguration er egnet til et større supermarked, en idrætshal eller industribygning med et varmeoverskud om dagen og et opvarmningsbehov om natten, hvor luftkvaliteten i lokalerne ikke skal være på samme niveau som om dagen.

Det viste aggregat kan også fås til udendørsmontage, dog vil spjældene blive monteret indvendigt i ventilatorsektionen, hvilket vil øge længden af aggregatet, og varmesektionen vil være i fuld aggregathøjde.

 

Målskema

     4010 4020 4030  4040  4050 
Standard mål Højde [mm]
Dybde [mm]
 1309
1055
1309
1275 
1499
1549
1599
1630
1744
1755
Eksempel 1 Længde [mm]
Vægt [kg]
 2751
673
 2751
755
2861
963
2861
1068
2861
1152
Eksempel 2 Længde [mm]
Vægt [kg]
 3675
933
3675
1043 
3785
1303
3785
1437
3785
1541
Eksempel 3 Længde [mm]
Vægt [kg]
 5305
1508
 5305
1666
5525
2049
5525
2220
5525
2398
Eksempel 4 Længde [mm]
Vægt [kg]
 6305
1804
6305
1989
6415
2390
6415
2603
6415
2804

     4060 4070 4080 4090 4100
Standard mål Højde [mm]
Dybde [mm]
2069
1930
2069
2115 
2344
2325
2594
2625
2874
2895
Eksempel 1 Længde [mm]
Vægt [kg]
 3151
1387
 3331
1554
3331
1736
3331
1989
3331
2286
Eksempel 2 Længde [mm]
Vægt [kg]
 4075
1827
 4255
2018
4255
2260
4255
2587
4255
2965
Eksempel 3 Længde [mm]
Vægt [kg]
 5805
2751
6085
3039 
6085
3289
6185
3775
*
Eksempel 4 Længde [mm]
Vægt [kg]
7085
3697 
 7365
3697
7365
3986
7465
4569
*


Tilbehør

Tilbehør


Tag til udendørs anlæg (RF)

Tag tilbydes til aggregater som skal opstilles udendørs. Taget monteres på hver sektion, så det passer præcis til den valgte aggregatstørrelse.

Taget beskytter anlægget mod regn, slud og sne, så aggregatet altid holdes tørt og driftklart.

Taget er fremstillet i aluzink, som monteres på aggregatet enten på pladsen, hvis aggregatet leveres i sektioner eller fabriksmonteres, hvis aggregat leveres monteret på en bundramme.


Sokkel 

Udendørs aggregater leveres normalt samlet på bundramme. Hvis aggregatet ikke kan transporteres ellers hejses op i et stykke, leveres anlægget i sektioner og med bundramme.
Til aggregater som ønskes monteret indendørs kan der leveres soklen som samlesæt. 

Sokkelelementerne kan forsynes med stilleskruer med fødder. 

Samlede aggregater leveres på sokkel i fuld længde. Soklen kan vælges som bukket pladesokkel eller et UPE-profil afhængig af aggregatets vægt.


Spjæld

Spjældene er af jalousitypen og bruges til at lukke eller åbne for luftcirkulation i eller til aggregatet. Som mixer- og recirkulationssektion bruges spjældene til at blande tilluft med fraluft, for på den måde at nedsætte energiforbruget til opvarmning.

Konstruktion

Spjældplader og rammer er udført af aluminium og lejret i stålpladerammer med kunststofbøsninger. Spjældene har drivaksler, der er direkte forbundet med spjældmotorer.

Leveringsmuligheder:

Spjæld Funktion
Indløb med spjæld
- for aflukning under anlægsstop
Blandespjæld
- for blanding af to luftstrømme
Blande- og recirkulationsspjæld
- for aflukning under anlægsstop samt blanding af udeluft og recirkulationsluft og tilsvarende differentiering af afkastluft.
 
By-pass spjæld til krydsvarmeveksler
– for by-pass af udeluft ved faldende varmebehov eller ved fare for tilisning i varmeveksler.

Alle spjæld er klasse 3 spjæld.


Lys og inspektionsvinduer

For at muliggøre inspektion af aggregatet udefra tilbyder EXHAUSTO lys- og inspektionshuller til tom sektioner og ventilatorsektioner.


Filtervagt

Manometer til VEX4000 

 

Filtervagt _ manometer
For aggregater uden integreret automatik, kan der vælges manometer for visuel kontrol af filtertilsmudsningen.

Vandlås for våde funktioner - se også nedenfor


 

Kondensafløb fra våde funktioner (kølecoils og krydsvarmevekslere) skal forsynes med vandlås.Som tilbehør kan leveres en vandlås udført i plast - dimension DN32.
Vandlåsen sluttes til afløbet fra bundbakken i aggregatet. Alle afløb har glatte rør udvendig.

3 typer vandlås:

  • SIPHONUP (undertryk) for tilslutning til kondensafløb fra aggregatet
  • SIPHONOP (overtryk) for tilslutning til evt. køleflade i tilluftkanalen
  • SIPHONHE02 varmetråd kan tilkøbes til at holde vandlås og vandrør frostfrit. Der er monteret en termostat, der sikrer et lavt strømforbrug.

Øvrigt tilbehør:

  • ekstra filtersæt
  • Indtagshættte med rist til udendørs aggregater
  • Afkasthætte med rist til udendørs aggregater
  • Lukketøj til specialnøgle

Certifikater og standarder

VEX4000, certificeret kvalitet og performance

VEX4000-serien er konstrueret og fremstillet under hensyntagen til en række vigtige normer og standarder. 


Standarder

Klassifikation
Mekanisk ydeevne: I henhold til DS/EN 1886 
Styrke af aggregathus: Klasse D2
Tæthed ved undertryk på -400 Pa: L1
Tæthed ved overtryk på +700 Pa: L1
Filter bypass lækage: F9 ved under- og overtryk
Termisk transmission: T2 (Indendørs)
T2 (Udendørs)
Termisk brofaktor: Klasse TB3
Norm DS/EN ISO 12944-2
Korrosionskategori C4


Certificering

EUROVENT
Eurovent logo VEX4000-VEX5000  VEX4000 er Eurovent-certificeret. Som et led i denne certificering, verificeres de data, der opgives i EXselectPRO. 

RLT
logo RLT VEX4000 er anmeldt til certificering i henhold til det tyske certificeringsprogram RLT. Som et led i denne certificering, verificeres de data, der opgives i EXselectPRO

VEX4000 funktioner

VEX4000 funktioner

Et VEX4000 aggregat sammensættes af en række sektioner med hver sin funktion. Den individuelle tilpasning sker i tæt dialog med kunden, og i praksis udføres konfigureringen ved hjælp af produktvalgsprogrammet EXselectPRO. Her ses en oversigt over de enkelte funktioner, og nedenfor følger en nærmere beskrivelse af hver enkelt sektion.

Betegnelse Funktion
ER Roterende varmeveksler
EX Krydsvarmeveksler
PF Kammerventilator 
HW Vandvarmeflade
CW Vandkøleflade
DX  Køle-varmeflade
HWR Varmegenvindingsflade (specialløsning til butikker)
HE  Elvarmeflade
IC Integreret DX-køling 
ICC Integereret DX-køling sammen med rotor og kølegnvinding 
MR Mixer og recirkulationssektion
MS Spjæld
FX Filter
SP Tom sektion
RF Tag til udendørs anlæg

Tilføj alt til pdf om VEX4000, sektionsopbyggede luftbehandlingsaggregater:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
EXselectPRO beregner

VEX4000/5000

Sammensæt og beregn dit specifikke anlæg og få detaljeret dokumentation

Beregn med EXselectPRO
Teaser ecodesign

Ecodesign-
direktivet

EXHAUSTOs VEX-aggregater og ventilatorer lever op til Ecodesigndirektivet, læs mere her

Læs mere her