FSB250 brandgasventilator, tekniske data

BESB250 åbent og lukket
Tekniske data

FSB250-4-1EC

MODEL    FSB250-4-1EC
Max. totalvirkningsgrad  68,4%
ECO måleopstilling (A-D)  D
Krav til effektivitetsgrad   64, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 96,8 

Motor

Motor 

EC-motor med indbygget VSD
Optimalt driftspunkt:
Optaget effekt
Luftmængde
Totaltryk
Omdrejningstal

 
164 W
1354 m3/h
298 Pa
1443 omdr./min

Nominelt omdrejningstal (N)  1400 omdr./min.
Elforsyning (U)   1x230 V ~ 50 Hz
Overbelastningsbeskyttelse     Indbygget i motorstyring

Maks. optaget strøm* (I)

 1,2 A
Maks. optaget effekt (P1)**  0,17 kW
Motoreffekt (P2)** 0,18 kW 

Andre data
Vægt 52 kg 

 

Forudsætninger:

  • * I er den maksimale optagne strøm i hele reguleringsområdet - eller fuldlaststrømmen hvis denne er størst
  • ** P1 er den maksimalt optagne effekt fra el-nettet, hvor P2 er den effekt som motoren er mærket med.
  • Opgivne data er ved t = 20°C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: min. -12°C, max. +80°C
  • Omgivelsestemperatur: max. +40°C
  • Trykforhold: < 1,11
  • Øvrige punkter ift. EC327/2011 - se vejledning for produktet
Kapacitetskurver

FSB250-4-1EC 

 

 

BESB25041EC kapacitetskurve


Lyddata

FSB250-4-1EC

 

BESB250 lydkurve

 

  KdB(A)   Kw(dB)
 Hz KwA KpA 125 250 500 1K 2K 4K 8K
       I II I II
Lw1     8 11 6 3 -3 -11 -14 -22 -32
Lw2 2 5 10 8 5 -1 -5 -11 -19 -32
Lw3 -12 -10 -4 -12 -16 -13 -19 -20 -26 -33
LpA3   -20                  

Målskitse

FSB250-4-1EC

 

BESB25041EC målskitse

 

 

 

Røggasmodstand

FSB250-4-1EC

Brand

FSB tåler temparaturer op til 80 °C ved normal drift og op til 400 °C i 120 min. i tilfælde af brand.


Røggasmodstand

 

BESB250 røggasmodstand

Tilføj alt til pdf om FSB250 brandgasventilator, tekniske data:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her