DTV400 tagventilator, vertikal afkast

Tekniske data

DTV400

MODEL    DTV400-4-1EC
Ventilatordata
Max. totalvirkningsgrad 53,4 %
ECO måleopstilling (A-D) C
Krav til effektivitetsgrad   62, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 68,9 

Motor

Motor 

EC-motor med indbygget VSD
Optimalt driftspunkt:
Optaget effekt
Luftmængde
Totaltryk
Omdrejningstal

 
954 W
2804 m3/h
654 Pa
1829 omdr./min

Nominelt omdrejningstal (N) 1820 omdr./min.
Elforsyning (U)   1x230 V ~ 50 Hz
Overbelastningsbeskyttelse     Indbygget i motorstyring

Maks. optaget strøm* (I)

7,5 A
Maks. optaget effekt (P1)** 1,04 kW
Motoreffekt (P2)** 0,75 kW 

Andre data
Vægt 52 kg 

 

Forudsætninger:

  • * I er den maksimale optagne strøm i hele reguleringsområdet - eller fuldlaststrømmen hvis denne er størst
  • ** P1 er den maksimalt optagne effekt fra el-nettet, hvor P2 er den effekt som motoren er mærket med.
  • Opgivne data er ved t = 20°C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: min. -12°C, max. +60°C
  • Omgivelsestemperatur: max. +40°C
  • Trykforhold: < 1,11
  • Øvrige punkter ift. EC327/2011 - se vejledningen for produktet
Kapacitetsdiagram

DTV400-4-1EC

 

DTV400-4-1EC kapacitetskurve

Målskitse

DTV400-4-1EC

 

DTV400 målskitse

Lyddata

DTV400

 

DTV400 lydkurve

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1 k 2 k  4 k  8 k 
       Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1     7   2 -4  -4 -12 -18 -22
Lw3 5 2 4 -1 3 -3 -14 -19
LpA3   -23                  

Tilføj alt til pdf om DTV400 tagventilator, vertikal afkast:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her