BESB315 boxventilator

Tekniske data

Tekniske data, BESB315-4-1EC

MODEL    BESB315-4-1EC
Ventilatordata
Max. totalvirkningsgrad  69,0 %
ECO måleopstilling (A-D)  D
Krav til effektivitetsgrad   64, N(2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 92,8

Motor

Motor 

EC-motor med indbygget VSD
Optimalt driftspunkt:
Optaget effekt
Luftmængde
Totaltryk
Omdrejningstal

 
335 W
2173 m3/h
383 Pa
1417 omdr./min

Nominelt omdrejningstal (N)  1400 omdr./min.
Elforsyning (U)   1x230 V ~ 50 Hz
Overbelastningsbeskyttelse     Indbygget i motorstyring

Maks. optaget strøm* (I)

2,2 A
Maks. optaget effekt (P1)**  0,35 kW
Motoreffekt (P2)** 0,37 kW

Andre data
Vægt 57 kg 
 

Forudsætninger:

  • * I er den maksimale optagne strøm i hele reguleringsområdet - eller fuldlaststrømmen hvis denne er størst
  • ** P1 er den maksimalt optagne effekt fra el-nettet, hvor P2 er den effekt som motoren er mærket med.
  • Opgivne data er ved t = 20°C
  • Densitet = 1,2 kg/m3
  • Medietemperatur: min. -12°C, max. +80°C
  • Omgivelsestemperatur: max. +40°C
  • Trykforhold: < 1,11
  • Øvrige punkter ift. EC327/2011 - se vejledning for produktet
Kapacitetskurver

Kapacitetskurve, BESB315-4-1EC 

BESB315-4-1EC kapacitetskurve


Lyddata

Lyddata, BESB315

 

BESB315 lydkurve

 

  K[dB(A)]   Kw[dB]
  KwA KpA 125 250  500 1K 2K  4K  8K 
      I II  I  II  Hz Hz  Hz Hz Hz 
Lw1     0 1 -3  -5 -10 -17 -25
Lw2 4   1 7 8 4 -3 2 -7 -15 -25
Lw3 -15 -10 -4 -11  -15  -19  -22  -23  -29 -34
LpA3   -23                  

Målskitser

Målskitser, BESB315

BESB315 målskitse

BESB315 Split udgave

BESB315 split målskitse

Røggasmodstand

BESB315

BESB kan som standard klare en medietemperatur på op til 80°C.


Røggasmodstand

 

BESB315 røggasmodstand

Tilføj alt til pdf om BESB315 boxventilator :

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her