DEX3120

DEX3060-closed
Tekniske data

DEX3120 - decentral ventilation

Tekniske Data

  DEX3120

ERP-Luftmængde (ECO-design) [m³/h]

1.400
Minimumsluftmængde  [m³/h] 300
Højde [mm] 600
Bredde [mm]
2.404
Dybde [mm]
1.403
Areal [m²] 2,02
Ventilator/Motor EC-Motor IE5
Varmegenvindings-
teknologi

Modstrømsveksler

Temperaturvirkningsgrad (EN308)  ∼ 82% (@1.200 m³/h)

Vægt
Standard [kg]
Integreret [kg]

300
330
Filter, tilluft  Standard: ePM1 55% (F7)
Filter, fraluft Standard:  ePM10 60% (M5)
Filterudvalg

Vorfilter ISO Coarse 85% (G4), ePM10 60% (M5)
ePM1 55% (F7), ePM1 80% (F9)

Korrosionsklasse (ISO12944 Korrosion)
Korrosionsklasse C4
Automatik Integreret EXcon-Automatik

 

Elektriske data:

Model Varme-/køleflade Strømforsyning Effekt Max. fasestrøm
DEX3120 Ingen 1x230V+N+PE
~ 50/60 Hz
1,1 kW 4,9 A
DEX3120 Vandvarmeflade 1x230V+N+PE
~ 50/60Hz
1,1 kW 4,9 A
DEX3120 HE1:
Elvarmeflade
3,6 kW
3x400V+N+PE
~ 50/60Hz
5,1 kW 4,3 A
DEX3120 HE2:
Elvarmeflade
9,0 kW
3x400V+N+PE
~ 50/60 Hz
10,5 kW 8,8 A
Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, DEX3090

Temperaturvirkningsgraden og i mindre grad (SFP/SEL-værdier) for et specifikt aggregat er nært knyttet til selve varmeveksleren og afhænger af fabrikatet. Da der fra tid til anden skiftes leverandør kan der forekomme mindre ændringer i de tekniske data, hvorfor det altid anbefales at gennemføre en beregning på det givne projekt i  vores beregningsprogram EXselectPRO.

Temperaturvirkningsgrad-DEX3120
Kurven er retningsgivende, men det anbefales at gennemføre en beregning med beregningsprogrammet EXselectPRO til det enkelte projekt

fed streg
Virkningsgrad uden kondensation iht. EN308:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden er vist ved forskellige volumenstrømsforhold beregnet som:

Temperaturvirkningsgrad DK
t2,1
t2,2
t1,1
=
=
=
Temperatur på udeluft (friskluft)
Temperatur på tilluft
Temperatur på fraluft

Temperaturvirkningsgraden er anført efter EN308, ved tør varmegenvinding og forøges ved kondensation.

Målskitse

DEX3120 - målskitser

Målskitse, DEX3120 - standard

Dimensions3120

 

Målskitse, DEX3120 - delintegreret

Dimensions3120I

Målskitse, DEX3120 - med monteret conbox

(Boks for luftstreng på aggregatets bagside)

Dimensions-DEX3120-med-conbox

Tilføj alt til pdf om DEX3120:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her