DEX3060

DEX3060-closed
Tekniske data

DEX3060 - decentral ventilation

Tekniske Data

  DEX3060

ERP-Luftmængde (ECO-design) [m³/h]

650
Minimumsluftmængde  [m³/h]  150
Højde [mm] 500
Bredde [mm]
1.825
Dybde [mm]
1.121
Areal [m²] 1,02
Ventilator/Motor EC-Motor IE5
Varmegenvindings-
teknologi

Modstrømsveksler

Temperaturvirkningsgrad (EN308)  ∼ 81% (@600 m³/h)

Vægt
Standard [kg]
Integreret [kg]

200
220
Filter, tilluft  Standard: ePM1 55% (F7)
Filter, fraluft Standard:  ePM10 60% (M5)
Filterudvalg

Forfilter ISO Coarse 85% (G4), ePM10 60% (M5)
ePM1 55% (F7), ePM1 80% (F9)

Korrosionsklasse (ISO12944 Korrosion)
Korrosionsklasse C4
Automatik Integreret EXcon-Automatik

 

Elektriske data:

Model Varme-/køleflade Strømforsyning Effekt Max. fasestrøm
DEX3060 Ingen 1x230V+N+PE
~ 50/60 Hz
0,7 kW 3,1 A
DEX3060 Vandvarmeflade 1x230V+N+PE
~ 50/60 Hz
0,7 kW 3,1 A
DEX3060 HE1:
Elvarmeflade
1,5 kW
1x230V+N+PE
~ 50/60 Hz
2.2 kW 9,7 A
DEX3060 HE2:
Elvarmeflade
4,5 kW
3x400V+N+PE
~ 50/60 Hz
5.4 kW 4,5 A
Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad, DEX3060

Temperaturvirkningsgraden og i mindre grad (SFP/SEL-værdier) for et specifikt aggregat er nært knyttet til selve varmeveksleren og afhænger af fabrikatet. Da der fra tid til anden skiftes leverandør kan der forekomme mindre ændringer i de tekniske data, hvorfor det altid anbefales at gennemføre en beregning på det givne projekt i  vores beregningsprogram EXselectPRO.

Temperaturvirkningsgrad-DEX3060
Kurven er retningsgivende, men det anbefales at gennemføre en beregning med beregningsprogrammet EXselectPRO til det enkelte projekt

fed streg
Virkningsgrad uden kondensation iht. EN308:
Fraluft = 25°C/28 RH
Udeluft = 5°C/50 RH
Balance mellem tilluft/fraluft = 1,0

Beregning 

Temperaturvirkningsgraden er vist ved forskellige volumenstrømsforhold beregnet som:

Temperaturvirkningsgrad DK
t2,1
t2,2
t1,1
=
=
=
Temperatur på udeluft (friskluft)
Temperatur på tilluft
Temperatur på fraluft

Temperaturvirkningsgraden er anført efter EN308, ved tør varmegenvinding og forøges ved kondensation.

Målskitse

DEX3060 - målskitser

Målskitse, DEX3060 - standard

Dimensions-DEX3060

 

Målskitse, DEX3060 - delintegreret

Dimensions-DEX3060I

 

Målskitse, DEX3060 - med monteret conbox

(Boks for luftstreng på aggregatets bagside)

Dimensions-DEX3060-med-conbox

Tilføj alt til pdf om DEX3060:

KONTAKT OS I DAG

Få gratis rådgivning om ventilations-
produkter og systemløsninger 

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK 5550 Langeskov

Tel +45 65 66 12 34
E-mail: salgdk@exhausto.dk
Teaser-beregning

Beregnings-
programmer

Benyt EXHAUSTOs gratis online beregningsprogrammer til beregning af ventilationsanlæg og systemløsninger

Find beregningsprogrammer her
Vex overview

VEX-oversigt

Få et hurtigt overblik over hele programmet af kompakte VEX-aggregater med varmegenvinding.

Se VEX-oversigten her